Forfallatrygging í Heimatryggingu

Forfallatrygging TM bætir ferðakostnað, allt að vátryggingarfjárhæð,  sem greiddur er fyrirfram eða samið er um fyrirframgreiðslu á og fæst ekki endurgreiddur af ferðaskrifstofu eða flugfélagi vegna ferðar sem hinn vátryggði kemst ekki í vegna bótaskyldra atvika samkvæmt skilmála.

Tryggingin bætir

  • Vegna andláts, líkamsmeiðsla, veikinda, barnsburðar eða sóttkví hins vátryggða.
  • Ferðakostnað ef náinn ættingi eða náinn samstarfsmaður andast, hlýtur alvarleg líkamsmeiðsl eða veikist alvarlega.
  • Ef verulegt eignatjón verður á heimili vátryggðs eða í einkafyrirtæki hans sem gerir nærveru vátryggðs nauðsynlega.

Tryggingin bætir ekki

  • Tjón vegna sjúkdóms eða meðferðar sem sá sem ætlar að ferðast er haldinn þegar vátryggingin er keypt.
  • Tjón vegna veikinda sem rekja má til neyslu áfengra drykkja eða lyfja.
  • Tjón vegna meiðsla sem menn veita sjálfum sér vísvitandi.
  • Tjón sem verða vegna niðurfellingar eða seinkunar áætlunarferðar.
  • Tjón sem beint eða óbeint eru af völdum jarðskjálfta, eldgosa, flóða eða annarra náttúruhamfara.
  • Bætur umfram hámarksbótafjárhæð sem kemur fram á skírteini eða skilmála.
Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmála heimatryggingarinnar.