Hálfkaskótrygging

Hálfkaskó er ódýrari trygging með þrengra bótasvið en kaskótrygging. Tryggingin er aðallega hugsuð fyrir bifreiða- og dráttarvélaeigendur sem aka ekki mikið í þéttbýli þar sem umferð er meiri.

Margir einstaklingar keyra bifreið sína eða dráttarvél sjaldan eða aldrei í þéttbýli. Því er hættan á árekstri ekki sambærileg því sem á við um bílaeigendur í þéttbýli. En aðrar áhættur svo sem brunaáhætta og tjón vegna veltu eru engu að síður til staðar.

Hálfkaskó er sniðið fyrir þennan hóp en tryggingin tekur tillit til þeirra tjóna sem algengust eru í dreifbýli en undanskilur þau sem sjaldgæfari eru.

Tryggingin bætir

 • Tjón af völdum bruna.
 • Tjón af völdum þjófnaðar.
 • Tjón af völdum veltu og/eða hraps.
 • Tjón af völdum grjóthruns, aurskriðu, snjóflóðs eða aur- og vatnsflóðs.
 • Brot á rúðum.

Tryggingin bætir ekki

 • Tjón vegna áreksturs.
 • Ef tjón stafar af sandfoki.
 • Tjón af völdum náttúruhamfara sem ekki eru tilgreindar í skilmálum.
 • Ef hjólabúnaður eða undirgrind skemmast í akstri á ósléttri akbraut.
 • Tryggingin bætir ekki þjófnað eða skemmdir á aukabúnaði, til dæmis hjólkoppum og ljósabúnaði.
 • Tjón af völdum skemmdarverka eða þjófnaðar erlendis fæst ekki bætt.
Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmála tryggingarinnar.

Skilmálar

Fá tilboð í tryggingar