TM fréttir frá Kauphöll Íslands

2.10.2020 TM hf. - Tilgreining fjármálasamsteypu

Hinn 23. september 2020 var samstæða TM hf. tilgreind sem fjármálasamsteypa á vátryggingasviði af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitinu), sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 61/2017 um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum. Til fjármálasamsteypunnar teljast félög innan samstæðu TM hf. eins og hún er á hverjum tíma. Samstæðan samanstendur af TM hf. sem móðurfélagi, dótturfélögum þess og þeim félögum sem TM hf. eða dótturfélög þess eiga hlutdeild í auk félaga sem tengjast hvert öðru með tengslum sem um getur í 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 61/2017, sbr. og 1. mgr. 3. gr. og 4., 5., 6. og 7. tölul. 2. gr. sömu laga.

Skilyrði þess að samstæða teljist fjármálasamsteypa er að finna í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 61/2017. Við mat á því hvort samstæða TM teldist fjármálasamsteypa var litið til þess að TM hf., sem hefur starfsleyfi sem vátryggingafélag samkvæmt lögum nr. 100/2016, er móðurfélag Lykils fjármögnunar hf., sem hefur starfsleyfi sem lánafyrirtæki samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þá leit Fjármálaeftirlitið til ársreikninga TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. við mat á því hvort samanlögð umsvif samstæðunnar á vátryggingasviði annars vegar og fjármálasviði hins vegar teldust mikilvæg í skilningi 4. gr. laga nr. 61/2017. Þar sem samanlögð umsvif samstæðunnar á áðurnefndum sviðum voru yfir 10% af meðaltali hlutfalla sem reiknuð eru skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 61/2017, töldust umsvifin mikilvæg í skilningi þess ákvæðis.

Í tilgreiningunni felst að auk þess lögbundna eftirlits sem nú þegar er viðhaft með félögum innan fjármálasamsteypunnar munu þau lúta viðbótareftirliti Fjármálaeftirlitsins skv. ákvæðum laga nr. 61/2017. Í því felst m.a. að upplýsa þarf Fjármálaeftirlitið árlega um verulega samþjöppun áhættu fjármálasamsteypunnar, veruleg viðskipti innan samsteypunnar og niðurstöður athugunar á fjárhagsstöðu samsteypunnar, en eftirlitsskyldum aðilum innan samsteypunnar ber að tryggja að eiginfjárgrunnur hennar sé á hverjum tíma ekki lægri en lágmarksgjaldþol samsteypunnar skv. 1. mgr. 15. gr. laganna. Þá þarf innra eftirlit og áhættustýring að vera fyrir hendi á samsteypugrundvelli, auk traustrar stjórnunar- og endurskoðunarferla, sbr. 1. mgr. 23. gr. laganna. Þá mun Fjármálaeftirlitið sjá til þess að reglulega séu framkvæmd álagspróf á stöðu samsteypunnar, sbr. 24. gr. laganna.

28.9.2020 TM hf.: Viðræður um sameiningu Kviku banka hf. og TM hf.

Í dag samþykktu stjórnir Kviku banka og TM að hefja viðræður um sameiningu félaganna. Forsendur viðræðna byggjast á því að TM verði dótturfélag Kviku banka og að Lykill fjármögnun hf., núverandi dótturfélag TM, sameinist Kviku banka.  Þá er gert ráð fyrir að hluthafar í TM fái sem endurgjald fyrir hlutabréf sín í TM 55% hlut í sameinuðu félagi miðað við útgefna hluti félaganna í dag.

28.9.2020 TM hf.: Discussions on the merger of Kvika banki hf. and TM hf.

Today the Board of Directors of Kvika banki and the Board of Directors of TM agreed to commence discussions on the merger of the two companies. Discussions are based on the premises that TM will become Kvika banki‘s subsidiary and that Lykill fjármögnun hf., TM‘s subsidiary, will merge with Kvika banki. It is also expected that TM‘s shareholders will receive a 55% share in the merged company in return for their shares in TM, based on the companies‘ issued share capital today.

3.9.2020 Brú lífeyrissjóður - flöggun

Sjá meðfylgjandi viðhengi.

26.8.2020 TM - Fjárfestakynning annars ársfjórðungs 2020

Í viðhengi er fjárfestakynning vegna uppgjörs annars ársfjórðungs 2020.

26.8.2020 TM - Uppgjör annars ársfjórðungs 2020

Í viðhengi eru fréttatilkynning og samandreginn árshlutareikningur TM vegna annars ársfjórðungs 2020.

18.8.2020 TM - Uppgjör annars ársfjórðungs

TM mun birta uppgjör annars ársfjórðungs 2020 eftir lokun markaða miðvikudaginn 26. ágúst og býður til kynningar á afkomu félagsins sama dag kl. 16.15. Þar mun Sigurður Viðarsson forstjóri kynna uppgjörið og svara spurningum. Fundurinn fer fram í höfuðstöðvum félagsins að Síðumúla 24, 4. hæð.

11.8.2020 TM - Afkomuviðvörun

Áætlaður hagnaður TM og dótturfélaga á öðrum ársfjórðungi um 1,6 milljarðar króna

1.7.2020 Flöggun Stefnis hf. vegna viðskipta með hluti í TM

Sjá meðfylgjandi flöggunartilkynningu.

1.7.2020 TM - Yfirlýsing vegna fréttar um TM og Kviku

Vegna fréttaflutnings þar að lútandi vill TM árétta að engar viðræður eru í gangi um mögulegan samruna TM og Kviku, né eru slíkar viðræður fyrirhugaðar.

2.6.2020 TM - Tilkynning vegna viðskiptavaktar

Arion banki hf. og Kvika banki hf., sem sinna viðskiptavakt með hlutabréf TM hf., hafa í dag tilkynnt félaginu að aðstæður, sem leiddu til þess að heimilt væri að virkja ákvæði í samningum um viðskiptavaktina og víkja frá ákvæðum er varða fjárhæðir og verðbil, sbr. tilkynningu þar um frá 12. mars sl., væru ekki lengur fyrir hendi og því gilda ákvæði um verðbil og fjárhæðir að nýju.

28.5.2020 TM - Fjárfestakynning fyrsta ársfjórðungs 2020

Í viðhengi er fjárfestakynning vegna uppgjörs fyrsta ársfjórðungs 2020.

28.5.2020 TM - Uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2020

Í viðhengi eru fréttatilkynning og samandreginn árshlutareikningur TM vegna fyrsta ársfjórðungs 2020.

21.5.2020 TM - Uppgjör fyrsta ársfjórðungs

TM mun birta uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2020 eftir lokun markaða fimmtudaginn 28. maí og býður til kynningar á afkomu félagsins sama dag kl. 16.15. Þar mun Sigurður Viðarsson forstjóri kynna uppgjörið og svara spurningum. Fundurinn fer fram í höfuðstöðvum félagsins að Síðumúla 24, 4. hæð.

22.4.2020 TM - Afkomuviðvörun

Áætlað tap TM og dótturfélaga á fyrsta ársfjórðungi um 1,4 milljarðar króna

16.3.2020 Ólöf to Lykill hf.

Ólöf Jónsdóttir has been hired as the CEO of Lykill hf., a subsidiary of TM hf., and succeeds Lilja Dóra Halldórsdóttir.

16.3.2020 Ólöf tekur við Lykli

Ólöf Jónsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Lykils hf., dótturfélags TM hf., og tekur við starfinu af Lilju Dóru Halldórsdóttur.

12.3.2020 TM hf. - Results of Annual General Meeting 12 March 2020.

At the Annual General Meeting of TM hf. today, March 12, 2020, proposals were passed on disposing of the company's surplus income, the authority to buy own shares, among other things on the basis of a repurchase plan, the company's remuneration policy and remuneration to the Board, the sub-committees and the nomination committee.

12.3.2020 TM hf. - Niðurstöður aðalfundar 12. mars 2020.

Á aðalfundi TM hf. í dag, 12. mars 2020, voru samþykktar tillögur um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins, heimild til að kaupa eigin hluti m.a. á grundvelli endurkaupaáætlunar, starfskjarastefnu félagsins,þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar. Að auki var kosinn endurskoðendur fyrir starfsárið 2020.

12.3.2020 TM - tilkynning vegna viðskiptavakta

TM hf. hafa borist tilkynningar frá Kviku banka og Arion banka sem sinna viðskiptavakt með hlutabréf félagsins. Samkvæmt þeim telja téðir bankar að aðstæður séu með þeim hætti að heimilt sé að virkja ákvæði í samningunum um viðskiptavakt og víkja frá ákvæðum er varða fjárhæðir og verðbil á meðan slíkt ástand varir.