Aðalfundur TM 2014

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 20. mars 2014 kl. 16.00 í sal H, 2. hæð, á Hótel Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. 

Dagskrá:

  1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar.
  3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.
  4. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
  5.  Tillaga um breytingar á  samþykktum félagsins, annars vegar um nýtt ákvæði í 9. gr. er lýtur að heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum og hins vegar um að felld verði út ákvæði í 13. gr. er varða lágmarksmætingu á hluthafafundi.
  6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.
  7. Kosning stjórnar félagsins.
  8. Önnur mál löglega fram borin.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd.  Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð sem einnig skal vera dagsett.  Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.  Óski hluthafi að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá sendan atkvæðaseðil skal hann gera skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn.  Að auki er unnt að greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á venjulegum opnunartíma (kl. 8:30 til 16:30) til og með miðvikudeginum 19. mars 2014, en fyrir lokun skrifstofunnar þann dag skal einnig skila þangað sendum atkvæðaseðlum.  Nánar fer um atkvæðagreiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni eftir reglum félagsins um atkvæðagreiðslu utan hluthafafundar, settum af stjórn félagsins 18. desember 2013.

Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða birtar á vefsíðu félagsins upplýsingar um framboð til stjórnar.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á fundinn á fundarstað hálfri klukkustund áður en hann hefst og fengið fundargögn afhent.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.