Fjárhagsupplýsingar

Lykiltölur

Lykiltölur úr rekstri félagsins

Fjárhagsdagatal

Helstu dagsetningar tengdar fjárhagslegum upplýsingum félagsins

Ársskýrslur

Hér má finna ársskýrslur TM frá undanförnum árum.

Uppgjör

Árs- og árshlutauppgjör félagsins frá undanförnum árum aðgengileg á pdf formi. 

Skýrsla um fjárhagslega stöðu

Ítarleg skýrsla með upplýsingum um rekstur og afkomu félagsins, stjórnkerfi þess, áhættusnið, mat á gjaldþolsstöðu og eiginfjárstýringu.

Upplýsingastefna

Upplýsingastefna, upplýsingaöryggisstefna og meðferð persónuupplýsinga

Styrkleikamat

Nýjasta styrkleikamat Tryggingamiðstöðvarinnar frá A.M. Best.