Afkoma TM 2007

14. feb. 2008

Afkoma TM 2007

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar samþykkti á stjórnarfundi þann 13. febrúar síðastliðinn ársreikning fyrir árið 2007.

Hagnaður félagsins á árinu 2007 nam 4.375 m.kr.

Hér fyrir neðan má sjá helstu niðurstöður ársins en einnig má lesa afkomuna á pdf sniði og ársreikningur félagsins liggur einnig frammi á aðalskrifstofu TM.

Tilkynning um afkomu Tryggingamiðstöðvarinnar 2007 (pdf skjal, 57 kb, Táknmynd fyrir skjal sem er ekki að fullu aðgengilegt í skjálesara ).
Ársreikningur Tryggingamiðstöðvarinnar 2007 (pdf skjal, 312 kb, Táknmynd fyrir skjal sem er ekki að fullu aðgengilegt í skjálesara).


Helstu niðurstöður ársins

  • Hagnaður ársins nam 4.375 m.kr. en hagnaður árið 2006 var 696 m.kr.
  • Bókfærð iðgjöld voru 20.219 m.kr. samanborið við 9.682 m.kr. árið 2006.
  • Á árinu var rekstrarhagnaður af vátryggingastarfsemi 349 m.kr. samanborið við 358 m.kr. tap á árinu 2006.
  • Hagnaður á hlut á árinu nam 4,05 krónum.
  • Fjárfestingatekjur félagsins námu 3.878 m.kr. á árinu en voru 4.808 m.kr. árið áður.
  • Heildareignir TM voru 70.444 m.kr. þann 31. desember 2007 en voru 69.661 m.kr. um áramót 2006.
  • Eiginfjárhlutfall var 36,4% þann 31. desember 2007.
  • Norska vátryggingafélagið Nemi er hluti af samstæðu TM frá 1. september 2006 og hefur áhrif á samanburð rekstrar og efnahags TM á milli ára.

Helstu niðurstöður fjórða ársfjórðungs

  • Hagnaður TM á fjórða ársfjórðungi 2007 nam 2.503 m.kr. 
  • Á fjórðungnum var rekstrartap af vátryggingastarfsemi 9,5 m.kr.


Um uppgjörið

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, segir afkomu af vátryggingastarfsemi á Íslandi hafa verið óviðunandi, sérstaklega hvað varðar frjálsar ökutækjatryggingar og slysatryggingar sjómanna. Afkoma Nemi dótturfélags TM í Noregi var lítillega undir áætlun ársins.  Töluverður kostnaður var bókfærður vegna breytinga á yfirstjórn félagsins. Hér er um að ræða einskiptis kostnað en annar kostnaður félagsins er  í samræmi við eða lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir.  Töluverðar breytingar urðu á eignasafni félagsins en eignir félagsins í skráðum og óskráðum hlutafélögum lækkaði um 6.203 m.kr. en handbært fé jókst um 3.982 m.kr.   Tekjuskattsskuldbinding TM lækkaði um 3.505 m.kr. og skýrir það að stærstum hluta hagnað félagsins árið 2007 sem nam 4.375 m.kr.

 
Rekstrarhorfur

Á síðasta ári var markvisst unnið að því að bæta afkomu vátryggingarekstrar. Þær aðgerðir sem gripið var til skiluðu sér þegar að hluta á síðasta ári. Má þar nefna aukið forvarnarstarf og hækkun iðgjalda. Rétt er þó að taka fram að tjónakostnaður er háður miklum sveiflum og getur haft afgerandi áhrif á afkomu vátryggingastarfseminnar.