Góð afkoma TM 2011

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) haldinn í dag.

22. mar. 2012

Rekstrarhagnaður var 3,4 milljarðar á árinu 2011 og eigið fé í árslok 12,2 milljarðar.

Söluferli hefst á næstu dögum.

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar fór fram í dag í húsakynnum félagsins að Síðumúla 24. Í stjórn voru kjörnir Eiríkur Elís Þorláksson, Júlíus Þorfinnsson og Steinn Logi Björnsson. Í ræðu formanns kom m.a. fram að söluferli á hlutabréfum Stoða í félaginu hæfist á næstu dögum.

 

Helstu rekstrarniðurstöður TM fyrir árið 2011:

  • Eigin iðgjöld voru 10.252 m.kr. á árinu 2011 samanborið við 10.170 m.kr. á árinu 2010. Fjárfestingatekjur félagsins voru jákvæðar sem nemur 3.562 m.kr. á árinu 2011 en voru 1.363 m.kr. á árinu 2010.  Heildartekjur TM árið 2011 voru alls 13.888 m.kr. en voru 11.568 m.kr. árið 2010.
  • Eigin tjónakostnaður var 7.324 m.kr. á árinu 2011 samanborið við 7.794 m.kr. 2010. Rekstrarkostnaður var 2.454 m. kr. á árinu 2011 á móti 2.145 m.kr. árið 2010. Heildargjöld TM á árinu 2011 voru 10.363 m.kr. en 10.761 m.kr. 2010.
  • Eigið tjónshlutfall var 71,4% á árinu 2011 og lækkaði úr 76,6% frá árinu áður. Kostnaðarhlutfall hækkaði úr 18,6% í 21,0% milli ára. Samsett hlutfall félagsins lækkaði um tæp 3% milli ára og var 92,5% árið 2011 á móti 95,2% árið 2010.
  • Hagnaður TM á árinu 2011 var 3.437 m.kr. Þar af voru 2.433. m.kr. vegna hækkunar á gangvirði fjárfestingareigna á árinu 2011.
  • Heildareignir TM í árslok 2011 voru 29.302 m.kr. Skuldir í árslok 2011 voru 17.061 m. kr en félagið greiddi upp skuldabréfaflokk að upphæð 4.424 m.kr. í ágúst 2011. Eigið fé TM í árslok 2011 nam 12.241 m.kr. og eiginfjárhlutfallið var 42%.

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM:

Ég get ekki annað en verið ánægður með þessa niðurstöðu enda er hún nokkuð betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Afkoma félagsins á árinu 2011 var mjög góð á nær öllum sviðum starfseminnar. Mestu máli skiptir auðvitað sú staðreynd að vátryggingastarfsemin, án tillitis til fjárfestingatekna, skilar nú hagnaði annað árið í röð. Félagið er afar sterkt fjárhagslega og eignir þess traustar, eins og háar fjárfestingatekjur á árinu 2011 bera vott um.

 

Með þessu uppgjöri er enn frekar staðfest að TM er á réttri leið og við munum halda ótrauð áfram í þeirri viðleitni að skara fram úr á íslenskum vátryggingamarkaði. Sú stefna félagsins að hlúa vel að viðskiptavinum sínum og byggja upp traust langtímasamband hefur skilað ánægju og árangri sem óhætt er að vera stoltur af.

 

Helstu kennitölur félagsins eru eftirfarandi:


2011 2010
Eigið tjónshlutfall............................................................... 71,4% 76,6%
Kostnaðarhlutfall............................................................... 21,0% 18,6%
Samsett hlutfall (tjón + kostnaður).................................... 92,5% 95,2%
Eiginfjárhlutfall................................................................... 41,8% 29,9%
Gjaldþol..............................................................................      4,46       3,21  


 


Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ársins 2011

2011 
2010 


Iðgjöld ársins .............................................................................................
11.021.085
10.901.108
Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum .................................................
(       769.201) 

(       731.480)

Eigin iðgjöld
10.251.884
10.169.628


Fjármunatekjur  .......................................................................................................
1.036.585
574.852
Gangvirðisbreytingar fjáreigna ...............................................................
2.433.462
716.676
Aðrar tekjur af fjárfestingum ....................................................................
92.085
71.627

Fjárfestingartekjur
3.562.132
1.363.155


Aðrar tekjur .................................................................................................
74.333
34.870


Heildartekjur ................................................................................................................
13.888.349
11.567.653


Tjónakostnaður .........................................................................................
(    7.977.146)
(   7.921.995)
Hluti endurtryggjenda í tjónakostnaði ...................................................
652.781
128.012

Eigin tjón
(    7.324.365)
(   7.793.983)


Rekstrarkostnaður ....................................................................................
(    2.453.707)
(   2.145.397)
Fjármagnsgjöld .........................................................................................
(       421.681)
(       392.669)
Virðisrýrnun fjáreigna ...............................................................................
(       163.573)
(       429.267)
Heildargjöld ........................................................................................................................................
( 10.363.326)
( 10.761.316)


Hagnaður fyrir tekjuskatt ...........................................................................................
3.525.023
806.337

Tekjuskattur ...............................................................................................
(         87.559)
(         41.706)


Hagnaður og heildarhagnaður ársins ...................................................................
3.437.464
764.631 
 


Skipting hagnaðarHluthafar móðurfélags .............................................................................
3.437.408
764.580
Hlutdeild minnihluta .................................................................................
56
513.437.464
764.631


Efnahagsreikningur 31. desember 2011
2011 
2010 
EignirRekstrarfjármunir ......................................................................................
538.505
587.260
Óefnislegar eignir .....................................................................................
187.562
191.869
Útlán ............................................................................................................
3.587.881
4.144.311
Verðbréf ......................................................................................................
17.104.897 
15.950.843
Skatteign .....................................................................................................
120.115
188.518
Eignir til sölu ..............................................................................................
1.033.185
1.071.184
Endurtryggingaeignir ................................................................................
543.204
342.545
Viðskiptakröfur ...........................................................................................
2.538.011
2.685.547
Handbært fé ...............................................................................................
3.648.209
4.244.452
Eignir samtals 
29.301.569
29.406.529 
 
Eigið féHlutafé .........................................................................................................
1.081.639
1.081.639
Varasjóðir ...................................................................................................
6.827.135
6.827.135
Óráðstafað eigið fé ...................................................................................
4.330.630
893.222
Eigið fé hluthafa móðurfélags ....................................................................
12.239.404
8.801.996
Hlutdeild minnihluta .................................................................................
1.427
1.371
Eigið fé samtals 
12.240.831
8.803.367
Skuldir  Víkjandi lán .................................................................................................
0
3.994.276
Vátryggingaskuld ......................................................................................
15.549.072
15.111.103
Skuldir vegna eigna sem haldið er til sölu ..........................................
812.784
784.581
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir ...........................................................
698.882
713.202
Skuldir samtals 
17.060.738
20.603.162


Eigið fé og skuldir samtals
29.301.569
29.406.529