Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2018
2017 2016
Eigin iðgjöld  15.648 m.kr
14.985 m.kr. 14.060 m.kr.
Fjárfestingatekjur  1.817 m.kr.
3.750 m.kr. 3.178 m.kr.
Aðrar tekjur  51 m.kr.
37 m.kr. 41 m.kr.
Heildartekjur  17.516 m.kr.
18.771 m.kr. 17.279 m.kr.
      
Eigin tjónakostnaður  (13.136) m.kr
( 11.873) m.kr. ( 10.719) m.kr.
Annar kostnaður  (3.680) m.kr.
( 3.692) m.kr. ( 3.607) m.kr.
Heildargjöld   (16.816) m.kr.
( 15.565) m.kr. ( 14.326) m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt  700 m.kr
3.207 m.kr. 2.953 m.kr.
      
Tekjuskattur  0( 84) m.kr. ( 356) m.kr.
Hagnaður ársins  701 m.kr.
3.123 m.kr. 2.597 m.kr.

Efnahagsreikningur

Eignir 31.12.2018
31.12.2017 31.12.2016
Rekstrarfjármunir  325 m.kr.
343 m.kr. 386 m.kr.
Fjárfestingafasteignir  048 m.kr. 120 m.kr.
Útlán  1.054 m.kr.
1.300 m.kr. 1.561 m.kr.
Verðbréf  26.438 m.kr.
26.290 m.kr. 23.949 m.kr.
Viðskiptakröfur  4.052 m.kr.
4.612 m.kr. 4.036 m.kr.
Aðrar eignir  1.338 m.kr.
930 m.kr. 4.036 m.kr.
Handbært fé og bundin innlán  1.444 m.kr.
1.137 m.kr. 903 m.kr.
Eignir samtals  34.651 m.kr
34.659 m.kr. 32.350 m.kr.
      
Eigið fé samtals  13.303 m.kr.
14.102 m.kr. 12.479 m.kr.
      
Vátryggingaskuld  18.133 m.kr.
17.191 m.kr. 16.197 m.kr.
Aðrar skuldir  3.215 m.kr.
3.365 m.kr. 3.674 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals  34.651 m.kr.
34.659 m.kr. 32.350 m.kr.
      
Eigið tjónshlutfall  84%79% 76%
Kostnaðarhlutfall vátryggingastarfsemi  20%20% 21%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall)  104%99% 97%
Eiginfjárhlutfall  38%41% 39%
Gjaldþolshlutfall  1,74x1,46x 1,50x