Skráningarlýsing

Hlutafjárútboð í Tryggingamiðstöðinni hf. (TM) fer fram dagana 22., 23. og 24. apríl 2013. Í útboðinu hyggjast Stoðir hf. selja 218.550.000 áður útgefna hluti í TM, sem samsvarar 28,7% af útgefnum hlutum í TM. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama útboðsgengi sem liggja mun á verðbilinu 17,75-20,10 krónur á hvern hlut í TM. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 3,9-4,4 milljarðar króna. Markaðsvirði alls hlutafjár í TM miðað við fyrrgreint verðbil er á bilinu 13,5-15,3 milljarðar króna.

Sótt hefur verið um töku allra hlutabréfa í TM (760.393.888 hlutir) til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin). Hafi Kauphöllin ekki samþykkt umsókn TM um töku hluta í félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar fyrir 7. maí 2013 þegar til stendur að afhenda þá hluti sem keyptir voru í útboðinu verður útboðið ógilt og allar áskriftir felldar niður. Fjárfestar munu því ekki fá afhenta hluti í félagi sem ekki hefur verið samþykkt að taka til viðskipta í Kauphöllinni. Komi til þess að útboðið verði ógilt verður tafarlaust haft samband við þá fjárfesta sem greitt hafa greiðsluseðla sína, á það tölvupóstfang sem þeir tilgreindu í áskrift sinni, og þeim endurgreidd áskriftarloforð sín.

Útboðið er markaðssett á Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að þátttakendur hafi íslenska kennitölu og séu fjárráða. Ein áskrift er heimil fyrir hverja kennitölu í útboðinu með undantekningu er varðar áskriftir einstaklinga sem gerðar eru fyrir milligöngu fjármálastofnana sem sinna eignastýringu. Þátttaka í útboðinu er skuldbindandi fyrir fjárfesta.

Útboðið er tvískipt og skiptist í tilboðsbók og áskriftarhluta.

1. Tilboðsbók – áskriftir að lágmarki 50 milljónir króna að kaupverði

Í tilboðsbók eru til sölu 145.700.000 hlutir eða sem nemur 19,2% af útgefnum hlutum í TM. Í tilboðsbók skila fjárfestar áskrift sinni til umsjónar- og söluaðila á áskriftartímabilinu á sérstöku áskriftarformi sem nálgast má hjá Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans og Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka. Fjárfestum er heimilt að skipta heildaráskrift sinni í minni undirtilboð á mismunandi verði. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans tekur við áskriftareyðublöðum fyrir hönd umsjónar- og söluaðila.

2. Áskriftahluti – áskriftir á bilinu 100.000-49.999.999 krónur að kaupverði

Í áskriftarhluta eru til sölu 72.850.000 hlutir eða sem nemur 9,6% af útgefnum hlutum í TM. Fjárfestar skrá áskriftir sínar á áskriftarvef Landsbankans, sem opinn verður á áskriftartímabilinu, www.landsbankinn.is/tmutbod. Fjárfestar skrá kennitölu sína og lykilorð sem þeir panta á áskriftarvefnum og fá sent sem rafrænt skjal í netbanka sinn. Til að skrá áskriftir sínar verða fjárfestar að hafa aðgang að netbanka, sem getur verið hvaða íslenski viðskiptabanki sem er sem býður upp á netbanka.

Fjárfestar geta skilyrt áskrift sína við það að útboðsgengi fari ekki umfram ákveðið hámarksverð á hlut. Ef fjárfestir tilgreinir ekkert hámarksverð í áskrift sinni skoðast áskriftin sem gerð á útboðsgengi.

TM hefur birt lýsingu sem dagsett er 11. apríl 2013. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér allar upplýsingar sem þar er að finna áður en þeir taka ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í TM. Lýsinguna, sem og aðrar upplýsingar sem birtar hafa verið um útboðið má nálgast hér að neðan en þar verður hægt að nálgast upplýsingarnar næstu 12 mánuði. Útprentuð eintök má nálgast í höfuðstöðvum TM að Síðumúla 24 í Reykjavík.

Ráðgjafar Landsbankans, fyrir hönd umsjónar- og söluaðila, veita upplýsingar um áskriftarhluta útboðsins í síma 410 4040, tölvupóstur: fjarmalaradgjof@landsbankinn.is, frá klukkan 9:00-20:00 þann 22. og 23. apríl og fram til loka útboðsins kl. 16:00 þann 24. apríl 2013.


Skráningarlýsing TM