Gjaldskrá söfnunarlíftryggingar

Upphafskostnaður 95% af mánaðarlegu iðgjaldi fyrstu 6 greiðslurnar. 

Ef mánaðarlegt iðgjald er hækkað á fyrstu 5 árum samningsins þarf að greiða 95% af hækkuninni í upphafskostnað fyrstu 6 greiðslurnar eftir hækkunina
Kostnaður vegna mánaðarlegs iðgjalds 5% af mánaðarlegu iðgjaldi
Kostnaður vegna viðbótariðgjalds 3% af viðbótariðgjaldi
Kostnaður eftir lokadag samnings 3% af uppreiknuðu síðasta mánaðarlega iðgjaldi, reiknast mánaðarlega og er innheimt af einingum
Kostnaður við greiðslufall 3% af hinu ógreidda iðgjaldi, innheimt af einingum
Breytingagjald (breyting á söfnunarleið, færsla á einingum milli söfnunarleiða og breyting á mánaðarlegu iðgjaldi) 2% af verðmæti breytingar en heimilt er að breyta tvisvar á ári án endurgjalds
Lágmarks fjárhæð mánaðarlegs iðgjalds kr. 5.000
Lágmarks fjárhæð viðbótariðgjalds kr. 200.000
Lágmarks fjárhæð hækkunar eða lækkunar mánaðarlegu iðgjaldi kr. 2.500 en iðgjald getur þó aldrei orðið lægra en lágmarks fjárhæð mánaðarlegs iðgjalds
Mismunur á kaup- og sölugengi Enginn vegna söfnunarleiða Júpiters rekstrarfélags

Lágmarksverðmæti eininga sem færðar eru á milli söfnunarleiða eða eru innleystar eru kr. 200.000 nema verið sé að færa eða innleysa alla fjárhæðina.  Að sama skapi skal endurkaupsverð eininga sem eftir standa vera kr. 200.000 að lágmarki.  Dánaráhættuiðgjöld taka mið af gjaldskrá félagsins vegna hóplíftrygginga.