Stjórnarhættir

Stjórn og undirnefndir

Stjórnarmeðlimir í stjórn TM hf., starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd ásamt starfsreglum.

Framkvæmdastjórn TM hf.

Upplýsingar um framkvæmdastjóra innan TM hf.

Skipurit TM hf.

Starfsemi TM hf. er skipt í þrjár meginstoðir.

Stjórnháttayfirlýsing

Yfirlýsing stjórnar TM hf. um stjórnarhætti félagsins.

Samþykktir TM hf. og reglur settar af stjórn félagsins

Samþykktir TM hf. eftir breytingar sem gerðar voru á síðasta hluthafafundi ásamt reglum settum af stjórn félagsins.

Tilnefningarnefnd TM hf. og starfsreglur tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd hefur það meginhlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar.

Siðareglur TM

Siðareglur TM eru leiðbeinandi um samskipti starfsmanna félagsins innbyrðis og samskipti starfsmanna við viðskiptavini TM, birgja og aðra aðila.

Regluvörður

Upplýsingar um regluvörð félagsins og staðgengil hans.