Stjórnarhættir

Stjórn og undirnefndir

Stjórnarmeðlimir í stjórn TM , starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd ásamt starfsreglum.

Framkvæmdastjórn TM

Upplýsingar um framkvæmdastjóra innan TM

Skipurit TM

Starfsemi TM fer fram á fimm sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins.

Stjórnháttayfirlýsing

Yfirlýsing stjórnar um stjórnarhætti félagsins.

Samþykktir TM og reglur settar af stjórn félagsins

Samþykktir Tryggingamiðstöðvarinnar hf., eftir breytingar gerðum á síðasta aðalfundi, ásamt reglum settum af stjórn félagsins.

Upplýsingastefna og -öryggi

Upplýsingastefna TM, stjórnkerfi upplýsingaöryggis og upplýsingaöryggisstefna TM

Siðareglur TM

Siðareglur TM eru leiðbeinandi um samskipti starfsmanna félagsins innbyrðis og samskipti starfsmanna við viðskiptavini TM, birgja og aðra aðila.

Regluvörður

Upplýsingar um regluvörð félagsins og staðgengil hans.