Stjórnarhættir

Stjórn og undirnefndir

Stjórnarmeðlimir í stjórn TM , starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd ásamt starfsreglum.

Framkvæmdastjórn TM

Upplýsingar um framkvæmdastjóra innan TM

Skipurit TM

Starfsemi TM fer fram á fimm sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins.

Stjórnháttayfirlýsing

Yfirlýsing stjórnar um stjórnarhætti félagsins.

Samþykktir TM og reglur settar af stjórn félagsins

Samþykktir Tryggingamiðstöðvarinnar hf. eftir breytingar sem síðast voru gerðar á hluthafafundi 25. október 2018  ásamt reglum settum af stjórn félagsins.

Tilnefningarnefnd TM og starfsreglur tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd hefur það meginhlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar.

Upplýsingastefna og -öryggi

Upplýsingastefna TM, stjórnkerfi upplýsingaöryggis og upplýsingaöryggisstefna TM

Siðareglur TM

Siðareglur TM eru leiðbeinandi um samskipti starfsmanna félagsins innbyrðis og samskipti starfsmanna við viðskiptavini TM, birgja og aðra aðila.

Regluvörður

Upplýsingar um regluvörð félagsins og staðgengil hans.