Stjórnarhættir

Stjórn og undirnefndir

Stjórnarmeðlimir í stjórn TM , starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd ásamt starfsreglum.

Framkvæmdastjórn TM

Upplýsingar um framkvæmdastjóra innan TM

Skipurit TM

Starfsemi TM fer fram á fimm sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins.

Stjórnháttayfirlýsing

Yfirlýsing stjórnar um stjórnarhætti félagsins.

Samþykktir TM og reglur settar af stjórn félagsins

Samþykktir Tryggingamiðstöðvarinnar hf., eftir breytingar gerðum á aðalfundi 20. mars 2014, ásamt reglum settum af stjórn félagsins.

Upplýsingastefna og -öryggi

Upplýsingastefna TM, stjórnkerfi upplýsingaöryggis og upplýsingaöryggisstefna TM

Regluvörður

Upplýsingar um regluvörð félagsins og staðgengil hans.