Upplýsingar fyrir fjárfesta

Það er markmið TM að vera vel rekið fyrirtæki sem skilar eigendum sínum góðum arði. Upplýsingagjöf um félagið hefur það að markmiði að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila þ.e. hluthafa, fjárfesta, greiningaraðila, matsfyrirtækja, kauphallar og fjölmiðla, að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um félagið.

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Nasdaq OMX á Íslandi.

Ársskýrsla TM 2017
Upplýsingar um aðalfund TM 15. mars 2018
Afkoma TM á fjórða ársfjórðungi 2017
Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 2016

Hlutabréf TM