Upplýsingar fyrir fjárfesta

Það er markmið TM að vera vel rekið fyrirtæki sem skilar eigendum sínum góðum arði. Upplýsingagjöf um félagið hefur það að markmiði að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila þ.e. hluthafa, fjárfesta, greiningaraðila, matsfyrirtækja, kauphallar og fjölmiðla, að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um félagið.

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Nasdaq OMX á Íslandi.

Hluthafafundur TM 13. nóvember - upplýsingar
Uppgjör þriðja ársfjórðungs 2019
Uppgjör annars ársfjórðungs 2019
Ársskýrsla TM 2018
Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 2018
Aðalfundur TM 14. mars 2019 – upplýsingar

Hlutabréf TM