Orlofstækjatrygging

Tryggingin tekur til tjóns á vélknúnum / óvélknúnum orlofstækjum sökum bruna, innbrotsþjófnaðar og vatnstjóns.

Vélknúin orlofstæki sem vátryggingin tekur til eru: Fjórhjól, mótorhjól, snjósleði, sæþota, mótorbátur ásamt sláttuvélatraktor, snjóblásara og öðrum sams konar vélknúnum tækjum sem tengjast sumarhúsinu.
Óvélknúin orlofstæki sem vátryggingin tekur til eru: Árabátur, kajak, barnaleiktæki, trampólín og önnur sams konar óvélknúin tæki sem tengjast sumarhúsinu.


Tryggingin bætir

  • Bruna á hinu vátryggða vegna eldsvoða, eldingar og sprengingar.
  • Þjófnað við innbrot og skemmda á hinu vátryggða sem valdið er af ásetningi í kjölfar slíks þjófnaðar.
  • Skemmdir á hinu vátryggða af völdum vatns, olíu eða annars vökva, sem á upptök sín innan veggja hússins.

Tryggingin bætir ekki

  • Tjón vegna sviðnunar eða bráðnunar sem ekki verður talin eldsvoði.
  • Þjófnað eða skemmdir á lausafé sem geymt er í opnum skemmum , skýlum, húsum í smíðum eða geymslum sem klæddar eru pappa, plastdúk og þess háttar, þó er ekki skilyrði vegna brunatjóna að hið vátryggða sé í læstri vistarveru.
  • Tjón vegna þjófnaðar/skemmdarverka sem framin er af einhverjum hinna vátryggðu eða með vitneskju einhvers þeirra.
  • Þjófnað/skemmdarverk af hendi aðila sem einhver hinna vátryggðu hafa boðið í hið vátryggða sumarhús.
  • Tjón vegna utanaðkomandi vatns, svo sem grunnvatns, úrkomu, snjóbráðar, sjávarfalla eða vatns frá svölum, úr þakrennum eða frárennslisleiðslum þeirra.
Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmála tryggingarinnar.