Ábyrgðartrygging gæludýra

Sem eigandi gæludýrs getur þú orðið ábyrgur fyrir skemmdum eða slysum sem það veldur. Þar sem oft er um háar upphæðir að ræða er mikilvægt að vera með ábyrgðartryggingu fyrir gæludýrið innifalda í gæludýratryggingu. Athuga skal þó að sum sveitarfélög innifela ábyrgðartryggingu í eftirlitsgjöldum.

Tryggingin bætir

  • Bótaskyldu sem fallið getur á vátryggðan vegna líkamstjóns eða skemmda á munum sem dýrið veldur.
  • Skaðabótaskyldu sem er bein afleiðing af tjóni á mönnum og munum.

Tryggingin bætir ekki

  • Tjón sem eigandi og fjölskylda hans verður fyrir á heimili þeirra. 
  • Tjón sem fjölskylda þess sem heldur dýrið, hefur það í gæslu eða heimsókn hverju sinni verður fyrir.
  • Tjón á munum sem þessir aðilar hafa að láni, til leigu eða í geymslu.
  • Þá fæst tjón ekki bætt hafi ekki verið farið eftir lögum og reglum um til dæmis hundahald, lausagöngu dýra eða banni við dýrahaldi.

Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmála tryggingarinnar.