Barnatrygging TM

Fyrir aðeins um 1.000 krónur á mánuði veitir barnatrygging TM góða fjárhagslega vernd vegna slysa eða sjúkdóma sem börn kunna að verða fyrir. 

Hægt er að velja tvær mismunandi útfærslur þar sem bótasviðið er það sama en bótafjárhæðir misháar:

Bótasvið og vátryggingarfjárhæðir eru sem hér segir:

   Barnatrygging TM1 Barnatrygging TM2
Örorkubætur grunnfjárhæð kr. 5.065.000 kr. 10.130.000
Örorkubætur við 100% örorku kr. 16.414.125 kr. 32.828.250
Sjúkrahúsdagpeningar kr. 2.500 á dag kr. 5.000 á dag
Umönnunarbætur* kr. 50.600 á mánuði kr. 101.000 á mánuði
Dánarbætur kr. 608.000 kr. 608.000

*Umönnunarbætur greiðast ef vátryggingartaki á rétt á slíkum bótum hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Barnatrygging gildir frá 3ja mánaða aldri vátryggðs til 25 ára.  Þó falla umönnunarbætur og sjúkrahúsdagpeningar niður þegar vátryggður nær 18 ára aldri.

Ekki er hægt að kaupa tryggingu fyrir börn sem eru 16 ára og eldri. 

Skilmálar

Sækja um barnatryggingu