Barnatrygging TM

Barnatrygging TM veitir góða fjárhagslega vernd vegna slysa eða sjúkdóma sem börn kunna að verða fyrir. 

Hægt er að velja tvær mismunandi útfærslur þar sem bótasviðið er það sama en bótafjárhæðir misháar:

Bótasvið og vátryggingarfjárhæðir eru sem hér segir:

   Barnatrygging TM1 Barnatrygging TM2
Örorkubætur grunnfjárhæð  kr. 5.481.000 kr. 10.960.000
Örorkubætur við 100% örorku  kr. 17.810.000 kr. 35.630.000
Sjúkrahúsdagpeningar  kr. 2.740 á dag  kr. 5.480 á dag
Umönnunarbætur*  kr. 54.800 á mánuði  kr. 110.000 á mánuði
Dánarbætur  kr. 658.000  kr. 658.000
Iðgjald á mánuði  kr. 1.042  kr. 1.590

*Umönnunarbætur greiðast ef vátryggingartaki á rétt á slíkum bótum hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Barnatrygging gildir frá 3ja mánaða aldri vátryggðs til 25 ára.  Þó falla umönnunarbætur og sjúkrahúsdagpeningar niður þegar vátryggður nær 18 ára aldri.

Ekki er hægt að kaupa tryggingu fyrir börn sem eru 16 ára og eldri. 

Skilmálar

Sækja um barnatryggingu
Fáðu tilboð í tryggingar

Segðu okkur aðeins frá þér

Ef þú svarar nokkrum spurningum getum við komið með tillögu að vernd sem hentar þínum þörfum.

Ég er og ég er . Ég á .

Maki minn er .

Takk fyrir þetta.

Segðu okkur nú aðeins meira um heimilishagi þína:

Ég bý í sem er um fermetrar.

Á heimilinu er bíll.

Eru önnur ökutæki/ferðavagnar á heimilinu?

Hversu mörg ökutæki eru á heimilinu önnur en bílar?

Ég er með hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna, vélhjól, vélsleða og fjórhjól.

Átt þú sumarbústað?

Hvað er sumarbústaðurinn stór?

Sumarbústaðurinn er um fermetrar.

Átt þú aðrar fasteignir?

Hversu margar fasteignir ert þú með

Ég á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, hesthús og húsnæði í smíðum.

Átt þú dýr?

Hversu mörg dýr ert þú með?

Ég er með hund, kött, fugl og hest.