Forvarnarmyndbönd

Forvarnir eru aðgerðir sem miða að því að fyrirbyggja hættu á atvinnutengdu heilsutjóni og slysum og stuðla um leið að vellíðan starfsmanna.

  • Forvarnir

  • Persónuhlífar

  • Vinnuvernd

  • Viðbrögð við slysum

  • Heilsa starfsmanna

  • Forvarnastarf