Fáðu tilboð í tryggingar

Segðu okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu

Ef þú svarar nokkrum spurningum getum við komið með tillögu að vernd sem hentar þínum þörfum

Takk fyrir þetta.

Veldu það sem á við fyrirtækið:


Heilbrigðis- og sérfræðiþjónusta

Fyrirtæki sem veita heilbrigðis- og sérfræðiþjónustu hafa mismunandi þarfir eftir eðli starfsemi þeirra og umfangs.  Löggiltar starfsstéttir þurfa að huga sérstaklega að skyldutryggingum sem kveðið er á um í tilheyrandi lögum og reglugerðum. Skipta má vátryggingarþörf þeirra í grunnvernd og viðbótarvernd. Grunnvernd er í megindráttum sú sama fyrir öll fyrirtæki í heilbrigðis- og sérfræðiþjónustu en viðbótarvernd tekur mið af þörfum hvers og eins.


Grunnvernd

Brunatrygging lausafjár

Brunatrygging lausafjár bætir tjón á lausafé af völdum bruna, vatns og innbrots. Meira

Slysatrygging launþega

Samkvæmt kjarasamningum ber vinnuveitanda að slysatryggja starfsmenn sína. Nokkuð misjafnt er eftir stéttafélögum hvernig þessari tryggingu er háttað en almennt er um að ræða dánar- og örorkubætur og oft dagpeninga. Trygging þessi gildir ýmist í vinnu og á milli vinnustaðar og heimilis, eða allan sólarhringinn.

Meira

Ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur

Fyrirtæki er tryggt gegn skaðabótakröfum vegna tjóna af völdum starfsemi og/eða starfsmanna þess. Vátryggingin greiðir jafnframt bætur vegna tjóns af völdum galla í framleiðsluvörum þeirra.

Meira

Starfsábyrgðartrygging

Vátryggingin greiðir bætur vegna fjárhagslegs tjóns þriðja aðila af völdum mistaka tryggingataka við sérfræðiþjónustu sína. Meira

Rekstrarstöðvunartrygging

Rekstrarstöðvunartrygging greiðir bætur vegna samdráttar í vörusölu af völdum bruna-, vatns og innbrotstjóns. Meira

Viðbótarvernd

Skyldutrygging ökutækis

Skyldutryggingu verður hver skráningarskyldur bíll að hafa samkvæmt lögum og samanstendur sú trygging af ábyrgðar- og slysatryggingu ökumanns og eigenda. Skyldutryggingin bætir allt það tjón sem verður af völdum ökutækisins. Þá bætir hún einnig það slys sem ökumaður verður fyrir við stjórn bílsins eða sem farþegi í eigin bíl.

Ábyrgðartrygging  bætir bæði það eigna og munatjón sem ökutækið kann að valda komi til umferðaróhapps.  Slysatrygging ökumanns og eiganda gildir fyrir ökumann og eiganda ef hann er farþegi í eigin ökutæki.

Meira

Kaskótrygging

Kaskótrygging sér um að bæta skemmdir á eigin bifreið og aukahlutum komi til tjóns.
Þú velur sjálfur eigin áhættu og greiðir síðan þá fjárhæð ef til tjóns kemur.

Kaskótrygging tekur ekki gildi fyrr en búið er að færa bílinn til skoðunar hjá TM í Síðumúla 24 eða í næsta útibú eða umboð TM.

Meira

Bruna­trygging húseigna

Brunatrygging er lögbundin trygging sem bætir tjón á húsnæði vegna eldsvoða. Vátryggingarfjárhæð er í samræmi við brunabótamat hússins sem unnið er af Þjóðskrá Íslands.

Meira

Húseigendatrygging

Húseigendatrygging er samsett tryggingarvernd tíu tryggingarþátta og tekur til helstu tjóna sem geta orðið á húseigninni sjálfri annarra en brunatjóna.

Meira

Sjúkra- og slysatryggingar

Greiðir örorkubætur og dagpeninga af völdum slysa og veikinda.  Hægt er að velja vátryggingarfjárhæðir eftir þörfum hvers og eins.