Fáðu tilboð í tryggingar

Segðu okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu

Ef þú svarar nokkrum spurningum getum við komið með tillögu að vernd sem hentar þínum þörfum

Takk fyrir þetta.

Veldu það sem á við fyrirtækið:


 • Sjávarútvegur

Sjávarútvegur

TM er leiðandi í vátryggingaþjónustu fyrir íslenskan sjávarútveg. Allt frá stofnun fyrirtækisins árið 1956 hefur fyrirtækið sérhæft sig í lausnum sem tryggja hagsmuni atvinnugreinarinnar jafnt á sjó sem landi. Hjá félaginu starfar sérstakt sjávarútvegsteymi sem hefur yfirburðaþekkingu á sjávarútvegi og sérstökum þörfum hans á sviði vátrygginga.

Sjávarútvegstryggingar TM

TM hefur mikið framboð af vátryggingum sem hægt er að sníða að þörfum hvers og eins fyrirtækis.

Dæmi um vátryggingar sem í boði eru:

 • Skipatryggingar sem bæta tjón af völdum skipsskaða og óhappa
 • Slysatryggingar á sjómönnum og starfsfólki í landvinnslu
 • Eignatryggingar vegna eignatjóns og rekstrarstöðvunar
 • Ábyrgðartryggingar sem bæta tjón þriðja aðila
 • Skaðsemisábyrgð vegna tjóns af völdum hættulegra eiginleika afurða
 • Farmtryggingar fyrir hráefni og afurðir í flutningi hvar sem er í heiminum
 • Greiðslufallstryggingar sem bæta tjón vegna tapaðra viðskiptakrafna
 • Fiskeldistryggingar sem bæta tjón á eldisfiski vegna sjúkdóma og skyndilegra óhappa

Lausn TM fyrir fyrirtæki í landvinnslu

 • Brunatrygging lausafjár
 • Rekstrarstöðvunartrygging
 • Slysatrygging launþega
 • Ábyrgðartrygging vegna atvinnureksturs
 • Vélatrygging
 • Rekstrarstöðvunartrygging v/vélarbilunar
 • Slysa- og sjúkratrygging
 • Kæli- og frystivörutrygging

Ef starfsemin er í leiguhúsnæði falla út brunatrygging húseignar og húseigendatrygging.

Lausn fyrir fyrirtæki í útgerð 

 • Húftrygging skipa / smábáta
 • Áhafnartrygging
 • Hagsmunatrygging
 • Afla- og veiðarfæratrygging
 • Birgðatrygging á frystum afla