Sjúkdómatrygging

Sjúkdómatrygging greiðir þér bætur ef þú  greinist með tiltekinn sjúkdóm eða þarft að gangast undir aðgerð. Bætur eru greiddar út í formi eingreiðslu og eru skattfrjálsar.

Sjúkdómatryggingin gildir þar til þú verður 70 ára og félagið getur ekki sagt henni upp svo lengi sem þú greiðir iðgjaldið. Þú getur á hinn bóginn sagt henni upp hvenær sem er. Uppsögn tekur gildi þegar skrifleg uppsögn berst félaginu.

Sjúkdómatrygging greiðir bætur vegna:

 • hjartaáfalls
 • kransæðaskurðaðgerðar
 • hjartalokuaðgerðar
 • skurðaðgerðar á meginslagæð/ósæð
 • heilaáfalls
 • krabbameins
 • góðkynja heilaæxlis
 • MS
 • MND
 • meiriháttar líffæraflutninga
 • nýrnabilunar
 • alzheimer-sjúkdóms
 • parkinsons-sjúkdóms
 • alvarlegs brunasárs
 • útlimamissis
 • eyðnismits af völdum blóðgjafar eða líkamsárásar
 • heilahimnubólgu af völdum bakteríusýkingar
 • heyrnaleysis
 • blindu

Nánari skilgreiningar á sjúkdómum og aðgerðum er að finna í skilmálum um sjúkdómatryggingar.

Börnin tryggð

Í sjúkdómatryggingu TM er innifalin vernd fyrir börn frá þriggja mánaða aldri til 18 ára aldurs. Börnin eru tryggð fyrir sömu sjúkdómum og foreldri og nær tryggingin til barna hins vátryggða auk fósturbarna og stjúpbarna ef þau eiga sama lögheimili og búa á sama stað. Vátryggingarfjárhæð barna er helmingur af vátryggingarfjárhæð foreldra. Hámarksbætur vegna barna eru skilgreindar nánar í skilmálum um sjúkdómatryggingu.

Ef þú eignast barn eða ættleiðir barn yngra en 18 ára gefst þér tækifæri á að hækka vátryggingarfjárhæð þína, án frekari heilsufarsupplýsinga, svo lengi sem óskin berist innan þriggja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu. Vátryggingarfjárhæðina er hægt að hækka um fjórðung í tilvikum sem þessum en þó ekki um hærri fjárhæð en þá sem tilgreind er í skilmálum sjúkdómatryggingar.

Hvað þarftu háa sjúkdómatryggingu?

Ákvörðun um hve háa sjúkdómatryggingu þú þarft tekur mið af upplýsingum um tekjur, skuldir, fjölskylduhagi og fjölskyldustærð.

Þú getur reiknað út fjárhæð sjúkdómatryggingar á Lífsreikni TM.

Hvernig sæki ég um sjúkdómatryggingu?

Umsókn um sjúkdómatryggingu þarf að vera fyllt út og undirrituð að þeim sem óskast tryggður. 

Umsóknareyðublað

Skilmálar

Fá tilboð í tryggingar