Fasteign

Vatnstjón

Fasteignatrygging

Skemmdir á fasteign af völdum vatns sem á upptök sín innan veggja hússins og stafar eingöngu af skyndilegum og óvæntum leka úr vatnsleiðslum, hitakerfi eða frárennslislögnum þess eða tækjum tengdum þeim.

Innbrot

Fasteignatrygging

Skemmdir á fasteign í kjölfar innbrots eða tilraunar til innbrots.

Glertjón

Fasteignatrygging

Ef gler brotnar í fasteign. Hér er átt við hefðbundið gler í glugga eða dyrabúnaði fasteignarinnar.

Fok-óveður

Fasteignatrygging

Skemmdir á fasteign vegna ofsaveðurs, hafi vindhraði farið yfir 28,5 metra á sekúndu.

Skýfall eða asahláka

Fasteignatrygging

Skemmdir á fasteign ef jarðvegsvatn flæðir inn í hana, hafi það orðið í kjölfar skyndilegrar úrhellisrigningar (skýfalls) eða snjóbráðar (asahláku). Með skyndilegri úrhellisrigningu og snjóbráð er átt við að vatnsmagn verði skyndilega svo mikið að jarðvegsniðurföll leiða það ekki frá.

Frostsprungur

Fasteignatrygging

Frostskemmdir á vatnskerfi fasteignar vegna bilunar í hitakerfi hússins.

Snjóþungatjón

Fasteignatrygging

Skemmdir á burðarvirki fasteignar, vegna skyndilegs snjóþunga.

Brot og hrun

Fasteignatrygging

Loftklæðning, naglfastar innréttingar eða hlutar þeirra falla niður án utanaðkomandi atvika. Eigin áhætta er skv. skírteini.

Hreinlætistækjatjón

Fasteignatrygging

Hreinlætistæki fasteignar brotna vegna skyndilegs og óvænts atburðar. Eigin áhætta er skv. skírteini.

Ábyrgðartjón

Fasteignatrygging

Skaðabótaskylda myndast á eiganda fasteignar, vegna tjóns þriðja aðila.

Brottflutnings- og húsaleigutrygging

Fasteignatrygging

Vátryggður verður fyrir tekjutapi á útleigðu húsnæði vegna bótaskylds tjónsatburðar. Einnig á vátryggður rétt á bótum vegna aukakostnaðar við að fara í annað húsnæði í kjölfar tjóns.

Sótfallstrygging

Fasteignatrygging

Skemmdir á fasteign vegna skyndilegs sótfalls, í kynditækjum eða í eldstæðum, sem ætluð eru til upphitunar húsnæðis.