Ferðavagnatrygging

Upplýsingaskjal

Staðlað upplýsingaskjal um vátryggingu

Í þessu skjali finnur þú allar helstu upplýsingar um trygginguna. Vakin er athygli á því að atriði sem talin eru upp hér fyrir neðan eru ekki tæmandi listar heldur algeng og lýsandi atriði sett fram í þeim tilgangi að gefa þér góða mynd af tryggingunni í stuttu máli. Nákvæmari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar. Nýjustu skilmála og frekari upplýsingar um trygginguna finnur þú á tm.is og í TM appinu. Ef þú kaupir trygginguna færðu skírteini og þá skilmála sem gilda í þínu tilviki og getur þar séð nákvæmlega hvernig tryggingavernd þinni er háttað. Þú getur alltaf nálgast yfirlit yfir þínar tryggingar og iðgjöld í TM appinu.

Hvernig trygging er kaskótrygging ferðavagna?

Kaskótrygging ferðavagna bætir skemmdir á ferðavögnum og aukahlutum. Ferðavagnar eru tjaldvagnar, fellihýsi, pallahýsi og hjólhýsi. Tryggingin tekur einnig til eðlilegra fylgihluta á borð við innréttingar og annan fastan búnað.

Hvað bætir tryggingin?

Tjón vegna:

 • eldingar,
 • eldsvoða,
 • áreksturs,
 • áaksturs,
 • veltu,
 • útafaksturs eða hraps,
 • grjóthruns,
 • snjóflóðs úr fjallshlíð,
 • skriðufalls,
 • aur- eða vatnsflóðs, vatns.
 • Skemmdir á ferðavagni sé honum stolið.
 • Skemmdir af völdum óveðurs og foks.
 • Skemmdir á ferðavagni í flutningi á skipi.
 • Brot á rúðugleri.

Hvað bætir tryggingin ekki?

 • Innbú og aðrir lausir munir.
 • Tjón á hjólabúnaði og undirvagni.
 • Tjón ef ökumaður hefur ekki réttindi til að aka bílnum sem dregur ferðavagn.
 • Skemmdir þegar ökutæki er ekið í vatni eða sjó.

Eru einhverjar sérstakar takmarkanir?

 • Tryggingin gildir ekki ef ferðavagn er notaður sem atvinnutæki erlendis.
 • Óheimilt er að aka með ferðavagn á svæði þar sem varað hefur verið við akstri vegna óveðurs eða akstursskilyrða.

Hvar gildir tryggingin?

 • Tryggingin gildir á Íslandi og í aðildarríkjum EES og Færeyjum í allt að 90 daga.

Hverjar eru mínar skyldur?

 • Tilkynna TM um tjón svo fljótt sem verða má.
 • Tilkynna um allar breytingar á ferðavagni sem haft geta í för með sér breytingu á áhættu.
 • Gæta þess að ferðavagn sé í lögmæltu ástandi og að öryggistæki séu í lagi.
 • Ganga frá ferðavagni þannig að honum verði ekki stolið.

Hvenær og hvernig greiði ég fyrir trygginguna?


Almennt er hægt að velja um nokkrar leiðir til að greiða fyrir trygginguna, þ.e. í einu lagi við útgáfu og hverja endurnýjun, með greiðsludreifingu í netbanka eða með kreditkorti.

Hvenær tekur tryggingin gildi og hvenær lýkur henni?

Tryggingin gildir almennt í 12 mánuði frá því tímamarki sem getið er í skírteini og endurnýjast sjálfkrafa sé henni ekki sagt upp á því tímabili.

Hvernig segi ég tryggingunni upp?

 • Almennt er hægt að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu með skriflegri uppsögn ef þú færir þig til annars tryggingafélags eða hefur ekki lengur þörf fyrir hana. Iðgjald er þó greitt fyrir þann hluta tímabilsins sem tryggingin var í gildi.