Rafhjólatrygging

Upplýsingaskjal

Staðlað upplýsingaskjal um vátryggingu

Í þessu skjali finnur þú allar helstu upplýsingar um trygginguna. Vakin er athygli á því að atriði sem talin eru upp hér fyrir neðan eru ekki tæmandi listar heldur algeng og lýsandi atriði sett fram í þeim tilgangi að gefa þér góða mynd af tryggingunni í stuttu máli. Nákvæmari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar. Nýjustu skilmála og frekari upplýsingar um trygginguna finnur þú á tm.is og í TM appinu. Ef þú kaupir trygginguna færðu skírteini og þá skilmála sem gilda í þínu tilviki og getur þar séð nákvæmlega hvernig tryggingavernd þinni er háttað. Þú getur alltaf nálgast yfirlit yfir þínar tryggingar og iðgjöld í TM appinu.

Hvernig trygging er rafhjólatrygging?

Rafhjólatrygging er sérsniðin trygging fyrir rafknúin farartæki á borð við rafhjól og rafmagnsvespur. Allar verndir eru valkvæðar svo þú getur valið það sem hentar best.

Hvað bætir tryggingin?

 • Tjón á rafhjólinu við rafhjólreiðar.
 • Skaðabætur ef þú, maki þinn eða börn yfir 12 ára aldri skapa sér bótaábyrgð samkvæmt íslenskum lögum við hjólreiðar.
 • Slys sem þú, maki eða börn yfir 12 ára aldri verða fyrir á rafhjólinu.
 • Læknisaðstoð og endurhæfing eftir rafhjólaslys.
 • Viðgerðir á tönnum sem brotna eða laskast.

Hvað bætir tryggingin ekki?

 • Skemmdir vegna eðlilegrar notkunar, slits eða galla.
 • Ef hjólið er skilið eftir ólæst á almannafæri er þjófnaður ekki bættur.
 • Tjón á hjóli eða aukabúnaði sem þú ert með að láni eða í leigu.
 • Meiðsli eða líkamstjón af völdum velknúins ökutækis.
 • Slys og tjón ef átt hefur verið við hraðatakmörkun.

Eru einhverjar sérstakar takmarkanir?

 • Tryggingin gildir ekki í keppnum eða æfingum fyrir keppni.
 • Tjón sem rakin eru til þess að átt hefur verið við hraðatakmarkanir rafhjólsins eru ekki bætt.

Hvar gildir tryggingin?

 • Tryggingin gildir á Íslandi.

Hverjar eru mínar skyldur?

 • Gera eðlilegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að rafhjólið skemmist eða glatist.
 • Læsa rafhjólinu tryggilega þegar það er ekki í notkun og ekki skilja eftir aukabúnað á rafhjóli sem auðvelt er að fjarlægja.
 • Tilkynna TM tafarlaust um tjón og einnig skal tilkynna lögreglu um þjófnað.
 • Viðhalda rafhjólinu í góðu ástandi og gæta þess að stýrisbúnaður, hemla-, ljósa- og merkibúnaður og öryggis- og verndarbúnaður sé í lögmætu ástandi og virki örugglega.

Hvenær og hvernig greiði ég fyrir trygginguna?


Almennt er hægt að velja um nokkrar leiðir til að greiða fyrir trygginguna, þ.e. í einu lagi við útgáfu og hverja endurnýjun, með greiðsludreifingu í netbanka eða með kreditkorti.

Hvenær tekur tryggingin gildi og hvenær lýkur henni?

Tryggingin gildir almennt í 12 mánuði frá því tímamarki sem getið er í skírteini og endurnýjast sjálfkrafa sé henni ekki sagt upp á því tímabili.

Hvernig segi ég tryggingunni upp?

 • Almennt er hægt að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu með skriflegri uppsögn ef þú færir þig til annars tryggingafélags eða hefur ekki lengur þörf fyrir hana. Iðgjald er þó greitt fyrir þann hluta tímabilsins sem tryggingin var í gildi.