Starfsemi TM


Fjárhagsupplýsingar

Hér má finna ársskýrslur og kauphallarfréttir frá árinu 2015

Sjá nánar

Persónuvernd

Með hvaða persónupplýsingar er unnið hverju sinni, í hvaða tilgangi og gagnvart hvaða einstaklingum á vinnsla persónuupplýsinga sér stað

Sjá nánar

Skipurit TM trygginga hf.

Sjá nánar

Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu

Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu (SFCR Solvency and Financial Condition Report) er ítarleg skýrsla með upplýsingum um rekstur og afkomu félagsins, stjórnkerfi þess, áhættusnið, mat á gjaldþolsstöðu og eiginfjárstýringu. 

Sjá nánar

Uppgjör

Árshlutauppgjör og tengdar upplýsingar eftir árum.

Sjá nánar

Umboðs- og dreifingaraðilar

Hér má finna upplýsingar um umboðs-og dreifingaraðila trygginga

Sjá nánar