Standard & Poor's hækkar matseinkunn TM í BBB-

20. feb. 2013

Standard & Poor's hefur hækkað matseinkunn Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) úr BB+ í BBB-. Horfur eru metnar stöðugar.

Í rökstuðningi fyrir matinu segir S&P's meðal annars að fjárhagur félagsins hafi styrkst og að fyrir liggi lengri saga um jákvæða afkomu af vátryggingarekstri.

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM:

„Við erum að uppskera eins og við höfum sáð. Markmiðið var alltaf að ná lánshæfismati félagsins á sama stað og það var fyrir hrun íslensks efnahagslífs haustið 2008. Hækkun á lánshæfismati gefur TM tækifæri til þess að sækja viðskipti út fyrir landsteinanna í enn ríkari mæli en verið hefur. Um 6% af iðgjaldatekjum félagsins koma nú erlendis frá en við höfum haft mikinn hug á að stækka þann hlut, enda eru vaxtartækifæri á íslenskum vátryggingamarkaði takmörkuð. Það segir mikið um fjárhagslegan styrk TM að einkunn félagsins (BBB-; stöðugar horfur) er í dag hin sama og S&P´s hefur veitt langtímaskuldbindingum íslenska ríkisins. Ég er sérstaklega ánægður með rökstuðning S&P´s fyrir hækkuninni. Í honum felst mikil viðurkenning á þeirri stefnu sem núverandi stjórnendur félagsins lögðu grunninn að í ársbyrjun 2008 og unnið hefur verið eftir af mikilli festu”.

Fréttatilkynning S&P's um TM


Helstu atriði tilkynningarinnar eru eftirfarandi:

  • Bætt fjármagnsskipan og minni áhætta í fjárfestingasafni.
  • Hágæða endurtryggingavernd og varfærið mat á vátryggingaskuld.
  • Jákvæður vátryggingarekstur afleiðing af árangursríkri stefnu og aðgerðum.
  • Bætt samkeppnisstaða. Leiðandi í afkomu á íslenskum vátryggingamarkaði. Sterkt vörumerki og jákvæð þróun í verðlagningu, stofn- og áhættustýringu.
  • Spá um áframhaldandi jákvæða afkomu af vátryggingarekstri.