Æfðu þig fyrir skriflega prófið

Prófið er 30 spurningar og byggt upp líkt og raunverulega bílprófið. Ef þú ert með 7 villur eða færri hefur þú staðist prófið. Gangi þér vel!

Hvert eða hver þessara merkja tákna að vegur endar?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvað ber að hafa í huga þegar ekið er á eftir ökutæki með þríhyrndu glitmerki?

 1. þar fer ökutæki sem flytur hættulegan farm
 2. framúrakstur getur verið varasamur
 3. þar fer tengivagn aftan í öðru ökutæki

Handhafi almenns ökuskírteinis, B-réttinda, má aka

 1. bifhjóli
 2. hópbifreið
 3. vélsleða

Handhafi almenns ökuskírteinis, B-réttinda, má aka

 1. vinnuvél
 2. torfærutæki
 3. bifreið fyrir 8 farþega eða færri

Handhafi almennra ökuréttinda, B-réttinda, má aka

 1. lítilli sendibifreið allt að 3.500 kg að heildarþyngd
 2. fólksbifreið fyrir 9 farþega
 3. léttu bifhjóli (skellinöðru)

Um ökuskírteini:

 1. Fullnaðarskírteini gildir til 70 ára aldurs
 2. Skylt er að hafa ökuskírteini meðferðis við akstur
 3. Bráðabirgðaskírteini gildir í fjögur ár

Þegar gildistími ökuskírteinis hefur runnið út

 1. er handhafi þess réttindalaus
 2. má hann ekki aka bifreið
 3. þarf að endurnýja það

Um skoðun bifreiða:

 1. Fyrsta talan í skráningarnúmeri ökutækis segir til um í hvaða mánuði það skal fært til skoðunar
 2. Eigandi ökutækis hefur frjálst um það val hvenær það skuli fært til skoðunar
 3. Síðasta talan í skráningarnúmeri ökutækis segir til um í hvaða mánuði ökutækið skuli fært til skoðunar

Hver annast skoðun ökutækja?

 1. Vegagerðin
 2. Skoðunarstöðvar
 3. Viðurkennd bifreiðaverkstæði geta annast hluta af skoðun ökutækis

Vegagerðin sér meðal annars um

 1. snjóruðning á þjóðvegum utan þéttbýlis
 2. að veita upplýsingar um færð og veður í síma 1777
 3. framkvæmd ökuprófa

Hvaða stofnun sér um skráningu ökutækja?

 1. Sýslumannsembættin
 2. Lögreglan
 3. Samgöngustofa

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessu umferðarmerki?

Mynd

 1. Vegsýn er yfirleitt stutt
 2. Draga úr hraða og halda ökutækinu á miðri akreininni
 3. Aka varlega vegna hættulegrar beygju

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessu umferðarmerki?

Mynd

 1. Draga úr hraða og halda ökutækinu sem næst miðlínu vegar
 2. Hættulegar beygjur eru framundan, sú fyrsta til vinstri
 3. Aka verður varlega vegna legu vegarins

Um ökuferilsskrá. Fyrir að aka yfir á rauðu ljósi fær ökumaður

 1. tvo punkta og sekt
 2. þrjá punkta og sekt
 3. fjóra punkta og sekt

Hvað táknar umferðarmerkið?

Mynd

 1. Vegamót sem talin eru hættuleg
 2. Vegamót þar sem veita skal umferð frá hægri forgang
 3. Vegamót þar sem vegsýn getur verið skert eða umferð hröð

Um ökuferilsskrá. Fyrir að virða ekki stöðvunarskyldu fær ökumaður

 1. tvo punkta og sekt
 2. þrjá punkta og sekt
 3. fjóra punkta og sekt

Hvað ber að gera þegar komið er að þessu umferðarmerki?

Mynd

 1. Stöðva ökutækið undantekningalaust áður en haldið er áfram
 2. Gæta að umferð og aka hiklaust inn á vegamótin
 3. Draga úr ferð og aka inn á vegamótin ef umferð leyfir

Við þetta umferðarmerki

Mynd

 1. skal nema staðar ef vegsýn er takmörkuð
 2. á alltaf að nema staðar
 3. skal veita forgang umferð á vegi sem ekið er inná

Um ökuferilsskrá gildir eftirfarandi:

 1. ökumaður með bráðabirgðaskírteini er settur í ótimabundið akstursbann fái hann 4 refsipunkta
 2. ökumaður með fullnaðarskírteini missir ökuleyfið á áttunda punkti
 3. refsipunktarnir fyrnast á þremur árum

Refsingar við umferðalagabrotum felast meðal annars í

 1. sektum
 2. sviptingu ökuréttinda
 3. varðhaldi eða fangelsi

Eftirlit lögreglu með umferðinni fer meðal annars fram með

 1. ómerktum lögreglubílum
 2. samstarfi lögreglu og Samgöngustofu
 3. myndavélum

Tryggingafélag á endurkröfurétt á ökumann vegna greiðslu tjónabóta hafi hann

 1. ekið undir áhrifum áfengis
 2. sýnt vítavert gáleysi við akstur
 3. ekið án tilskilinna ökuréttinda

Lögboðnar tryggingar ökutækja eru

 1. kaskótrygging
 2. framrúðutrygging
 3. slysatrygging ökumanns og eiganda

Hver ber ábyrgð á ástandi ökutækis hverju sinni?

 1. Tryggingafélag ökutækisins
 2. Ökumaður
 3. Skráður eigandi

Ábyrgðartrygging ökutækis bætir tjón sem

 1. notkun viðkomandi ökutækis veldur öðrum
 2. verður á viðkomandi ökutæki
 3. verður til dæmis vegna útafaksturs og veltu

Kaskótrygging ökutækis bætir tjón sem

 1. notkun viðkomandi ökutækis veldur öðrum
 2. verður á eigin bíl og aðrar tryggingar bæta ekki
 3. verður til dæmis vegna útafaksturs og veltu

Ef ökumaður veldur tjóni á mannlausri bifreið

 1. þarf hann ekki að aðhafast neitt
 2. á hann að hafa uppi á eiganda bifreiðarinnar
 3. getur hann í sumum tilfellum skilið eftir miða með nafni sínu, heimilisfangi eða símanúmerii

Hvenær þarf að kalla til lögreglu þegar umferðaróhapp hefur átt sér stað?

 1. Þegar ökumenn eru sammála um atburðarás
 2. Þegar grunur leikur á að ökumaður sé undir áhrifum áfengis eða fíkniefna
 3. Þegar ökumenn eru ekki á eitt sáttir um atburðarás

Hvað ber ökumanni að hafa í huga þegar komið er að þessari merkingu?

Mynd

 1. Ekið er á aðalbraut
 2. Umferð af hliðarvegi veitir forgang
 3. Ekki þarf að taka tillit til umferðar gangandi vegfarenda

Um bílbelti gildir að

 1. farþegar í aftursæti bifreiðar þurfa ekki að nota bílbelti
 2. ökumaður er ábyrgur fyrir bílbeltanotkun farþega undir 15 ára aldri
 3. farþegum er skylt að nota bílbelti

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Umferð á hliðarvegi veitir forgang
 2. Umferð á hliðarvegi á forgang
 3. Sá sem ekur framhjá merkinu er á aðalbraut

Hvenær er heimilt að nota ekki bílbelti?

 1. þegar ökumaður bakkar bifreið
 2. Á bílastæðum
 3. Þegar ekið er hægt í þéttbýli

Um loftpúða gildir eftirfarandi:

 1. Börn sem eru minni en 150 sm á hæð mega ekki sitja í sætum með loftpúða framan við þau
 2. Ekki þarf að nota bílbelti í bifreiðum búnum loftpúða
 3. Fólk sem notar gleraugu má ekki sitja í sæti þar sem loftpúði er fyrir framan

Handhemil er hægt að prófa með því að

 1. stöðva bifreiðina í brekku og setja handhemilinn á
 2. aka á 70 kílómetra hraða á klukkustund og setja handhemilinn á
 3. reyna að aka af stað með handhemilinn á

Við prófun má fóthemill ganga mest

 1. 1/3 af fullu bili niður að gólfi bifreiðarinnar
 2. 2/3 af fullu bili niður að gólfi bifreiðarinnar
 3. 1/2 af fullu bili niður að gólfi bifreiðarinnar

Ef kviknar í bifreið út frá bensíni er hægt að kæfa eldinn með

 1. vatni
 2. teppi
 3. handslökkvitæki

Hvaða hætta getur stafað af rafgeymi bifreiðar?

 1. Íkveikja
 2. Sprenging
 3. Sýra úr honum getur brennt hörund

Þegar gengið er frá bíl

 1. á að hafa hann í lægsta gír
 2. þarf ekki að setja handbremsu á
 3. skal ökumaðurinn læsa bílnum og ganga frá verðmætum hlutum

Um bílbelti

 1. Barn undir 6 ára aldri á að nota sérstakan öryggisbúnað í stað eða með bílbelti
 2. Ökumaður er ábyrgur fyrir bílbeltanotkun barna yngri en 15 ára
 3. Farþegar í aftursæti þurfa ekki að nota bílbelti

Um útblástur frá ökutækjum

 1. Í útblæstrinum leynast hættulegar lofttegundir
 2. Hlutverk hvarfakúts er fyrst og fremst að dempa hljóð frá hreyflinum
 3. Aldrei má láta hreyfil ganga í lokuðu rými

Hlutverk hvarfakúts er fyrst og fremst að

 1. deyfa sprengihljóð frá vél ökutækis
 2. minnka skaðlegar lofttegundir í útblæstri
 3. geyma kælivatn á vélina

Hægt er að minnka hættu af völdum útblásturs frá bifreiðum með því að

 1. hafa hreyfilinn vel stilltan
 2. passa að útblásturskerfið sé vel þétt
 3. láta hreyfilinn aldrei ganga inni í lokuðum bílskúr

Útblástur frá bifreiðum er

 1. skaðlegur umhverfinu
 2. er skaðlaus umhverfinu
 3. hættulegur í lokuðu rými

Þegar bifreið er skilin eftir um stundarsakir í myrkri í vegabrún á að nota

 1. aðalljós
 2. hættuljós
 3. stöðuljós

Þegar bifreið er skilin eftir í vegarbrún á hættulegum stað vegna bilunar

 1. á að nota aðalljós
 2. á að nota hættuljós
 3. skal ökumaður eða eigandi koma bílnum í burtu eins fljótt og hægt er

Hvaða ljósabúnaður er skyldubúnaður?

 1. Þokuljós að aftan
 2. Bakkljós
 3. Hemlaljós

Um ljósabúnað. Hái ljósgeislinn lýsir upp hindrun eigi skemur en í

 1. 30-40 metra fjarlægð
 2. 50-80 metra fjarlægð
 3. 100-130 metra fjarlægð

Um ljósabúnað. Lági ljósgeislinn lýsir upp hindrun fram á veg

 1. í um það bil 40-80 metra fjarlægð
 2. í um það bil 100-120 metra fjarlægð
 3. í um það bil 130-150 metra fjarlægð

Hvenær á að nota háa ljósgeislann?

 1. Í skafrenningi
 2. Á upplýstum vegi utan þéttbýlis
 3. Í myrkri á vegum utan þéttbýlis

Stefnuljós á að gefa

 1. áður en ekið er frá brún akbrautar
 2. um leið og beygt er
 3. í tæka tíð, til dæmis 5 -10 sekúndum áður en beygt er (innanbæjar)

Stefnuljós á að gefa

 1. þegar ekið er frá brún akbrautar
 2. áður en skipt er um akrein
 3. þegar ekið er framúr öðru ökutæki

Hvaða ljós á að nota þegar bifreið er skilin eftir föst í snjóskafli á vegi?

 1. Aðalljós
 2. Stöðuljós
 3. Hættuljós (hazard ljós)

Um akstur í myrkri

 1. Dimmuaðlögun augna tekur um það bil 30 mínútur
 2. Akstur í myrkri er ekkert hættulegri en í dagsbirtu
 3. Birtuaðlögun augna tekur um það bil 30 sekúndur

Hver eftirfarandi atriða hafa áhrif á akstur í myrkri?

 1. Rigning
 2. Bifreið sem kemur úr gagnstæðri átt
 3. Óhrein framrúða

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. bannar hringakstur
 2. er staðsett mjög nærri eða inni í hringtorgi
 3. varar við hringtorgi framundan

Þegar ekið er á móti öðru ökutæki þar sem ökumaður lækkar ekki háa ljósgeislann er ráðlegt að

 1. blikka háu ljósunum
 2. horfa meðfram hægri vegarbrún
 3. draga úr hraða

Hvar er þetta umferðarmerki helst að finna?

Mynd

 1. Í nágrenni skóla og leikvalla
 2. Þegar ekið er inn í götu þar sem börn eru að leik
 3. Við gangbrautir

Tvöföldun á hraða veldur því að hemlunarvegalengd

 1. tvöfaldast
 2. þrefaldast
 3. fjórfaldast

Þetta merki er einkum notað þar sem

Mynd

 1. búast má við umferð gangandi fólks
 2. er að finna göngustíg á útivistarsvæði
 3. vegsýn er takmörkuð eða umferð að jafnaði hröð

Hvaða merki varar við gangbraut?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Akrein endar
 2. Vegagerð framundan
 3. Vegur mjókkar verulega

Hvað ber ökumanni að gera þegar komið er að þessu umferðarmerki?

Mynd

 1. Auka hraðann og tefja ekki vinnandi fólk
 2. Draga úr hraða og sýna sérstaka aðgæslu
 3. Gefa hljóðmerki áður en haldið er rakleitt áfram

Hver eða hvert eftirtalinna atriða hafa áhrif á viðbragðsvegalengd ökutækis?

 1. Ástand ökutækis
 2. Yfirborð vegar
 3. Hraði

Við hverju má búast þegar komið er að þessu merki?

Mynd

 1. Lengri hemlunarvegalengd
 2. Brattri brekku niður á við
 3. Halla á vegi til hægri

Hver eftirtalinna atriða hafa áhrif á viðbragðstíma ökumanns?

 1. Þreyta
 2. Ölvun
 3. Andlegt uppnám

Við hvaða aðstæður er helst að finna þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Þar sem unnið er við lagningu slitlags
 2. Þar sem ekið er af bundnu slitlagi inn á malarveg
 3. Þar sem hætta er á grjótkasti frá ökutækjum

Hvert eða hver eftirtalinna atriða hafa áhrif á hemlunarvegalengd?

 1. Ástand ökumanns
 2. Lega vegar, það er hvort ekið er upp eða niður brekku
 3. Hraði ökutækis

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Umferð er stjórnað af umferðarljósum
 2. Umferðarljósin framundan eru biluð
 3. Unnið er að uppsetningu umferðarljósa

Hvert eða hver eftirtalinna atriða hafa áhrif á hemlunarvegalengd?

 1. Ástand ökutækis
 2. Viðbragðstími ökumanns
 3. Yfirborð vegar

Hemlunarvegalengd ákvarðast meðal annars af

 1. Viðbragðstíma ökumanns
 2. ástandi hjólbarða
 3. yfirborði vegar

Samkvæmt opinberum skýrslum er helsti samverkandi þáttur í flestum umferðarslysum

 1. illa búin ökutæki
 2. of mikill hraði
 3. slæmir vegir

Viðbragðstími ökumanns

 1. er alltaf ein sekúnda
 2. fer eftir andlegu ástandi hans
 3. fer eftir yfirborði vegar

Viðbragðsvegalengd fer eftir

 1. ástandi ökumanns
 2. hraða ökutækis
 3. legu vegar

Hvar er þetta umferðarmerki helst að finna?

Mynd

 1. Þar sem umferð á móti á forgang
 2. Þar sem tvístefna tekur við af einstefnu
 3. Þar sem von er á umferð á móti

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Verkstæði framundan
 2. Jarðgögn framundan
 3. Umferð vörubifreiða

Við hvaða hættu varar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Bugðóttum vegi
 2. Sleipum eða hálum vegi
 3. Drukknum ökumönnum

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Flugvöllur framundan
 2. Búast má við lágflugi
 3. Tíðir sviptivindar

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessari merkingu?

Mynd

 1. Vegsýn á vegakaflanum framundan er takmörkuð
 2. Framúrakstur er hættulegur
 3. Draga úr hraða og halda ökutækinu nálægt hægri brún akbrautar

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessari merkingu?

Mynd

 1. Engin hætta er til staðar
 2. Framúrakstur má alls ekki reyna
 3. Draga úr hraða

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessari merkingu?

Mynd

 1. Framundan er vegur sem er varasamur vegna lausamalar
 2. Engin hætta er til staðar
 3. Draga verulega úr hraða

Við hvaða hættu varar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Lausagöngu búfjár
 2. Rekstrarleið nautgripa liggur þvert á veg
 3. Reiðleið hestamanna

Við hvaða hættu varar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Vegkantur er ótraustur
 2. Brún slitlags við vegöxl er há
 3. Hliðarhalli er á vegi

Hvert eða hver þessara merkja fela í sér að reikna þurfi með lengri hemlunarvegalengd?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvert eða hver þessara merkja vara við umferð reiðmanna?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Framundan er

Mynd

 1. upphækkaður vetrarvegur
 2. blindhæð
 3. hraðahindrun með öldu

Þessi merking táknar að

Mynd

 1. framundan er hringtorg
 2. ökumaður þarf ekki að nema staðar að næturlagi
 3. framundan er stöðvunarskylda við vegamót

Ökuhraða skal ávallt miða við

 1. veður og birtu
 2. gerð ökutækis
 3. umferðaraðstæður

Hraða ökutækis skal ávallt miða við

 1. aðstæður
 2. afl hreyfils bifreiðar
 3. gildandi lög og reglur

Á hvaða hraða er ráðlegt að aka framhjá hópbifreið sem er að hleypa út farþegum?

 1. 50-60 kílómetra hraða
 2. 30-40 kílómetra hraða
 3. 15-20 kílómetra hraða

Veggrip bifreiða fer meðal annars eftir

 1. því hversu slitnir hjólbarðar eru
 2. því hvernig yfirborð vegarins er
 3. því hversu aflmikil bifreiðin er

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. vísar leið til flugvallar
 2. bannar lágflug flugvéla
 3. varar við lágflugi flugvéla

Þegar smurþrýstingsljós kviknar í mælaborði á ökumaður meðal annars að

 1. aka á næsta verkstæði
 2. leggja út í vegarbrún og drepa á hreyflinum
 3. bæta smurolíu á hreyfilinn ef í ljós kemur að ekki er næg olía á honum

Hvað ber að hafa í huga þegar komið er að þessari merkingu?

Mynd

 1. Framundan er vegur sem er varasamur vegna lausamalar
 2. Engin hætta er til staðar
 3. Vegkanturinn ber ekki þungar bifreiðar

Til að bensínvél gangi heil og óskemmd þarf hún

 1. reglulega notkun
 2. að kælast
 3. að smyrjast

Hvert merkjanna felur í sér að ökumaður þurfi að veita umferð í hringtorgi forgang?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Vanstýring er það þegar

 1. bifreið leitar of mikið til hægri á beinum vegi
 2. bifreiðin leitar út úr beygju
 3. bifreiðin leitar inn í beygju

Vanstýring eða ofstýring getur orsakast af

 1. of miklum hraða
 2. rangri hleðslu
 3. legu vegar

Þetta umferðarmerki táknar að ekki má

Mynd

 1. aka bifhjóli
 2. aka reiðhjóli
 3. ganga í götunni

Hvar er best að geyma skráningarskírteini ökutækis?

 1. Heima hjá sér
 2. Hjá Skráningarstofunni hf
 3. Í ökutækinu

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. innakstur er bannaður
 2. bakka má á móti merkinu
 3. aka má reiðhjóli inn á móti merkinu

Þetta umferðarmerki bannar

Mynd

 1. umferð reiðhjóla
 2. umferð bifreiða
 3. umferð bifhjóla

Hvað þarf dísilvél til að geta farið í gang?

 1. Loft
 2. Dísilolíu
 3. Háspenntan rafneista

Hvað þarf bensínvél til að geta farið í gang?

 1. Loft
 2. Háspenntan rafneista
 3. Dísilolíu

Áfengisneysla veldur

 1. skertri dómgreind
 2. meiri viðbragðshraða
 3. ómarkvissari hreyfingum

Lyf merkt með rauðum þríhyrningi

 1. geta verið varasöm fyrir ökumenn
 2. geta valdið sljóleika
 3. á að nota í samráði við lækni

Hvað ber þér að gera verðir þú þess áskynja að ökumaður ætli að aka undir áhrifum áfengis?

 1. Reyna að stöðva ökumanninn
 2. Kalla til lögreglu ef þörf krefur
 3. Aðhafast ekkert, þér kemur þetta ekki við

Um áfengi og akstur:

 1. Neysla á einum bjór hefur ekki áhrif á aksturshæfni
 2. Fari áfengismagn í blóði yfir 0,5 prómill varðar það missi ökuréttinda
 3. Valdi ölvaður ökumaður umferðarslysi á tryggingafélag hans endurkröfurétt á hann

Akstur og vímuefni

 1. Umferðarlög banna ekki akstur undir áhrifum annarra vímuefna en áfengis
 2. Lítilsháttar neysla annarra vímuefna en áfengis hefur ekki áhrif á aksturshætti
 3. Hverskyns neysla vímuefna skerðir aksturshæfni

Áfengisneysla

 1. Lítilsháttar áfengisneysla hefur ekki áhrif á aksturshæfni
 2. Sá sem neytt hefur áfengis er ekki fær um akstur
 3. Áfengismagn undir 0,5 prómill í blóði ökumanns hefur ekki áhrif á aksturshæfni hans

Áfengi og akstur

 1. Fjölda alvarlegra slysa má rekja til ölvunar ökumanns
 2. Auðvelt er að flýta fyrir losun áfengis úr blóði
 3. Mælist ökumaður undir áhrifum áfengis eða fíkniefna hefur lögregla heimild til að taka bílinn af honum

Ökumaður sem hefur neytt lítilsháttar áfengis

 1. getur ekið bifreið án vandkvæða
 2. getur ekki ekið bifreið af öryggi
 3. má ekki aka bifreið

Hve stór hluti skynjunar fer fram í gegnum augun?

 1. 50%
 2. 70%
 3. 90%

Einkenni hraðablindu eru að

 1. ökumaður sér ekki á hraðamæli ökutækisins
 2. ökumanni finnst hann aka hægar en hann gerir
 3. ökumanni finnst hann aka hraðar en hann gerir

Hraðablindu verður helst vart þegar

 1. bifreiðin er mjög hljóðlát
 2. ekið er á hlykkjóttum vegi
 3. hávær tónlist glymur í eyrun

Í jaðarsjónsviði greinum við

 1. liti
 2. lögun
 3. hreyfingu

Um sjónsvið: Með auknum hraða

 1. víkkar sjónsvið ökumanns
 2. þrengist sjónsvið ökumanns
 3. breytist sjónsvið ökumanns ekkert

Um akstur í myrkri:

 1. Dimmuaðlögun augna tekur um það bil 30 mínútur
 2. Akstur í myrkri er ekkert hættulegri en í dagsbirtu
 3. Birtuaðlögun augna tekur um það bil 30 sekúndur

Hver eftirfarandi atriða hafa áhrif á akstur í myrkri?

 1. Rigning
 2. Bifreið sem ekið er úr gagnstæðri átt
 3. Óhrein framrúða

Þegar ekið er í myrkri

 1. tekur það augun um það bil 30 mínútur að aðlagast myrkrinu
 2. er akstur tvisvar til þrisvar sinnum hættulegri en í dagsbirtu
 3. Þarf að sýna sérstaka aðgát gagnvart óvæntum hindrunum á vegi

Hægt er að varast hraðablindu með því að

 1. einblína fram á vegin
 2. líta reglulega á hraðamæli bifreiðarinnar
 3. hreyfa augun

Rannsóknir hafa sýnt að

 1. ökumenn eiga erfitt með að meta fjarlægð annarra bifreiða
 2. snjókoma og skafrenningur hafa ekki áhrif á hraðaskynjun
 3. mjög erfitt getur reynst að meta hraða bifreiða sem koma akandi á móti

Góður ökumaður

 1. ekur gjarnan á ystu mörkum eigin getu
 2. fylgist vel með umferðinni í kringum sig
 3. lætur félaga sína hafa áhrif á aksturinn

Góður ökumaður

 1. ekur með tilliti til aðstæðna
 2. virðir lög og reglur um akstur
 3. ekur í námunda við börn eins og þau væru hans eigin

Góður ökumaður

 1. sýnir öldruðum og fötluðum sérstaka tillitsemi
 2. er vel meðvitaður um þá hættu sem stafar af bifreið hans
 3. sýnir öðrum gjarnan hversu leikinn hann er í akstri

Hvert eða hver eftirtalinna atriða geta truflað ökumann alvarlega við akstur?

 1. Hlustun á útvarpsfréttir
 2. Notkun farsíma
 3. Leit að farsíma

Hæfni ökumanns til að taka ákvarðanir í umferðinni byggist meðal annars á

 1. mati hans á lífi og heilsu
 2. þekkingu á því hvernig við skynjum umhverfið
 3. hversu snöggur hann er að bregðast við

Hæfni ökumanns byggir meðal annars á

 1. reynslu í akstri
 2. viðhorfum til aksturs
 3. því hversu hratt hann getur ekið á milli staða

Kvikni eldur í bifreið út frá rafmagni á að

 1. stöðva vélina
 2. slökkva eldinn með teppi
 3. aftengja rafgeyminn ef hægt er

Til að slökkva eld í bifreið sem kviknar út frá bensíni má nota

 1. vatn
 2. teppi
 3. handslökkvitæki

Flest slys og óhöpp má rekja til

 1. bilana í ökutækjum
 2. ytri aðstæðna, til dæmis veðurs
 3. mannlegra mistaka

Hvað á að gera fyrst þegar komið er að umferðarslysi?

 1. Veita almenna slysahjálp
 2. Tilkynna um slysið í síma 112
 3. Koma í veg fyrir frekari slys

Orsakir banaslysa í umferðinni eru meðal annars

 1. of hraður akstur
 2. ölvun ökumanns
 3. að bílbelti eru ekki notuð

Einkenni losts eru

 1. hægur og veikur púls
 2. sjúklingur verður kaldsveittur
 3. hraður og veikur púls

Hvað átt þú að gera á slysstað?

 1. Setja upp viðvörunarþríhyrning
 2. Rjúfa straum frá rafgeymi ef hætta er á íkveikju
 3. Flytja slasaða

Neyðarhjálp á slysstað felst meðal annars í því að

 1. róa hina slösuðu því áköf geðshræring getur valdið losti
 2. tryggja öndun
 3. stöðva blæðingu

Hvernig er hægt að hindra lost á slysstað?

 1. Setja hærra undir fætur sjúklings
 2. Halda sjúklingi hlýjum og ræða um allt annað en slysið
 3. Setja hærra undir höfuð sjúklings

Ástæður þess að ungir ökumenn lenda oftar í óhöppum en aðrir eru meðal annars

 1. oftrú á eigin getu
 2. að þeir láta frekar undan þrýstingi jafnaldra
 3. að aldraðir ökumenn verða gjarnan á vegi þeirra og valda óhöppunum

Hverju af eftirtöldum meiðslum átt þú að sinna fyrst á slysstað?

 1. Handleggsbroti
 2. Slagæðablæðingu
 3. Tognun

Þetta umferðarmerki bannar

Mynd

 1. notkun reiðhjóla
 2. umferð vélknúinna ökutækja
 3. akstur bifhjóla

Þegar komið er að þessu umferðarmerki

Mynd

 1. er nóg að draga úr ferð áður en ekið er yfir gatnamót
 2. á framendi ökutækis að stöðvast við merkið eða stöðvunarlínu
 3. má aka rakleitt yfir gatnamót ef engin umferð er til staðar

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. nóg er að hægja á ferð ökutækis við merkið
 2. ökumaður á að stöðva ökutækið áður en haldið er áfram
 3. ekki þarf að stöðva við merkið í lítilli umferð

Þegar komið er að þessu umferðarmerki

Mynd

 1. má búast við skertri vegsýn eða hraðri umferð
 2. á að stöðva við merkið eða stöðvunarlínu
 3. má aka rakleitt áfram í lítilli umferð

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. stöðvunarskyldu annars staðar en við vegamót
 2. að ökumanni ber að stöðva ökutækið vegna eftirlits
 3. að eftirliti er lokið

Handan þessa umferðarmerkis má

Mynd

 1. stöðva ökutæki til að hleypa út farþega
 2. leggja ökutæki tímabundið
 3. stöðva ökutæki til að ferma það eða afferma

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. bann við lagningu ökutækja beggja vegna vegar
 2. bann við lagningu ökutæka þeim megin sem merkið er
 3. að bann við lagningu ökutækis gildir að næstu gatnamótum

Þetta umferðarmerki í hægri brún akbrautar táknar að

Mynd

 1. bannið gildir beggja vegna götunnar
 2. bannið gildir að næstu gatnamótum
 3. bannað er að stöðva ökutæki

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. Markar upphaf svæðis þar sem hvorki má stöðva né leggja ökutæki
 2. táknar að bannið gildir þar til því er aflétt
 3. markar upphaf svæðis þar sem bannað er að leggja ökutæki

Um þetta umferðarmerki gildir eftirfarandi:

Mynd

 1. Ekki má stöðva ökutæki handan þess
 2. Kantsteinn eða brún akbrautar er oft málaður með gulri heilli línu
 3. Ökumaður má nema staðar vegna annarrar umferðar

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. veita skal umferð sem á móti kemur forgang
 2. ekki þarf að sýna annarri umferð varúð
 3. ekki þarf að búast við umferð á móti

Hvaða hraði gildir almennt nú í þéttbýli?

Mynd

 1. 50 kílómetrar
 2. 60 kílómetrar
 3. 70 kílómetrar

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. táknar hættulega beygju til vinstri
 2. felur í sér bann við því að snúa við ökutæki á vegi
 3. táknar bann við því að beygja til vinstri

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. táknar bann við vinstri beygju
 2. táknar hættulega beygju til vinstri
 3. bannar að snúa ökutæki við á vegamótum

Þetta umferðarmerki bannar

Mynd

 1. lagningu ökutækis samsíða öðru ökutæki
 2. akstur fram úr bifhjóli
 3. að ekið sé fram úr öðrum bifreiðum

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. bann við framúrakstri
 2. að banni við framúrakstri sé lokið
 3. að framúrakstur sé alltaf heimill

Hvert eða hver þessara merkja banna umferð hestamanna?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvert eða hver þessara merkja fela í sér að framúrakstur sé óheimill?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. skylt er að aka í þá átt sem merkið segir til um
 2. bannað sé að beygja til hægri
 3. beygja verði til hægri

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. aka skuli hægra megin við merkið
 2. ökumaður skuli beygja til hægri
 3. nota beri þann hluta akbrautar sem örin bendir á

Þegar komið er að þessu merki verður ökumaður að

Mynd

 1. aka vinstra megin við merkið
 2. beygja til vinstri
 3. nota þann hluta akbrautar sem örin bendir á

Hvert eða hver þessara merkja mæla fyrir um akstursstefnu í hringtorgi?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. umferð gangandi vegfarenda sé bönnuð
 2. framundan sé göngustígur
 3. notkun ökutækja sé bönnuð

Hvert þessara merkja táknar reiðveg?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Þetta umferðarmerki sýnir

Mynd

 1. hvar bifreiðastæði eru
 2. útskot til að mæta öðru ökutæki
 3. hvar pósthús er staðsett

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. er sett báðum megin akbrautar
 2. táknar gangbraut
 3. táknar að unnið sé að gerð gangbrautar

Þegar þetta umferðarmerki stendur við akbraut

Mynd

 1. eru biðskyldu- eða stöðvunarskyldumerki sett við hliðarvegi
 2. á umferð úr hliðargötum að veita forgang
 3. þarf ekki að sýna annarri umferð varúð

Þegar ekið er framhjá þessu umferðarmerki

Mynd

 1. gildir sérstök takmörkun hámarkshraða ekki lengur
 2. gildir forgangur aðalbrautar ekki lengur
 3. getur þurft að veita umferð úr hliðargötum forgang

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. veita skuli umferð á móti forgang
 2. umferð á móti veiti forgang
 3. ekki þurfi að búast við umferð á móti

Þetta umferðarmerki sýnir

Mynd

 1. bifreiðastæði í nánd
 2. hvar hægt sé að mæta umferð á mjóum vegum
 3. útskot þar sem heppilegt er að hleypa öðrum bíl fram hjá

Hvert þessara merkja sýnir einstefnuakstursgötu?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvert eða hver þessara merkja sýna botngötu?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hvert þessara merkja sýnir biðstöð strætisvagna?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Þegar ekið er framhjá þessu umferðarmerki

Mynd

 1. er verið að aka inn í þéttbýli
 2. gildir 50 kílómetra hámarkshraði nema annað sé tekið fram
 3. er hægri reglan alltaf í gildi

Þetta umferðarmerki táknar að

Mynd

 1. ekki megi lengur aka á 50 kílómetra hraða á klukkustund
 2. sérstakri takmörkun hámarkshraða sé lokið
 3. almenn takmörkun hámarkshraða á þjóðvegum gildi nema annað sé tekið fram

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. að ekki má aka hraðar en á 10 km hraða
 2. upphaf vistgötu
 3. að framundan sé leikskóli

Hvað táknar þetta umferðarmerki?

Mynd

 1. Skrifstofur Rauða krossins
 2. Slysahjálp
 3. Háskólasjúkrahús

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. jarðgöng
 2. neyðarskýli
 3. sæluhús

Þetta umferðarmerki vísar á

Mynd

 1. síma til almennra nota
 2. viðgerðarþjónustu fyrir síma
 3. neyðarsíma eða neyðartalstöð

Þetta umferðarmerki vísar á

Mynd

 1. slökkvistöð
 2. sturtuaðstöðu fyrir ferðamenn
 3. slökkvitæki til notkunar í neyðartilvikum

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. hættulega beygju til hægri
 2. að skylt sé að beygja til hægri
 3. leið aðalbrautar um gatnamót

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. umferð heyrnarskertra
 2. umferð sjónskertra
 3. umferð hreyfihamlaðra

Hvert eða hver þessara merkja tákna að ekið sé eftir aðalbraut?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. vísar á veg með viðkomandi vegnúmeri
 2. er sett við upphaf fráreinar
 3. tilgreinir vegalengd til staðar

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. segir til um fjölda akreina
 2. sýnir að akreinum á vegi fækki
 3. er sett við upphaf fráreinar

Þetta umferðarmerki

Mynd

 1. segir til um fjölda akreina
 2. sýnir að akreinum á vegi fækki
 3. sýnir tvístefnuakstur á veginum

Þetta umferðarmerki sýnir að

Mynd

 1. aðrein sameinist hægri akrein
 2. akreinum á vegi fækki
 3. einstefnuakstur sé á þeirri akbraut sem merkið er við

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. að umferð af aðreininni frá hægri sé inn á nýja akrein
 2. að akreinum á vegi fjölgi
 3. upphaf fráreinar

Þetta umferðarmerki sýnir

Mynd

 1. upphaf fráreinar
 2. að akreinum á vegi fækki
 3. fjölda akreina á vegi sem ekið er inn á

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. merkta gangbraut á vegi
 2. fjölda bifreiða sem leggja má í stæði
 3. hvernig bifreiðar skuli snúa í stæði

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. verkstæði fyrir hjólastóla
 2. bifreiðastæði fyrir almenning
 3. bifreiðastæði fyrir fatlaða

Um vegstikur gildir eftirfarandi:

Mynd

 1. Glitmerkin eru skásett þannig að þau vísi niður að vegi
 2. Við hægri vegarbrún er haft eitt glitmerki
 3. Við vinstri vegarbrún eru höfð tvö aðskilin glitmerki

Þessi merki eru notuð til að

Mynd

 1. vekja athygli á hættu við veg
 2. sýna akstursstefnu
 3. vekja athygli á þrengingu við veg, til dæmis við gangbraut og hraðahindrun

Þetta umferðarmerki táknar

Mynd

 1. hindrun nærri vegarbrún
 2. að vegur greinist frá öðrum vegi
 3. að vegur breikki

Óbrotin miðlína

Mynd

 1. er notuð áður en komið er að gangbraut
 2. bannar akstur yfir hana nema brýna nauðsyn beri til
 3. er tvöföld ef akreinar eru fleiri en tvær

Þessi lína

Mynd

 1. er notuð sem deililína þar sem einstefnuakstur er
 2. táknar að varhugavert sé að aka yfir hana nema með sérstakri varúð
 3. er aðeins notuð á akbraut þar sem tvístefna er

Hálfbrotin lína á vegi

Mynd

 1. er notuð þar sem vegsýn er góð
 2. táknar að óheimilt er að aka yfir hana nema með sérstakri varúð
 3. nefnist öðru nafni deililína

Hálfbrotin lína meðfram heilli línu á vegi táknar

Mynd

 1. að vegsýn og akstursskilyrði séu góð
 2. að varhugavert sé að aka yfir línurnar þeim megin frá sem hálfbrotna línan er nema með sérstakri varúð
 3. að hættulegt og óheimilt sé að aka yfir línurnar þeim megin frá sem heila línan er

Fullbrotin lína á vegi

Mynd

 1. heitir miðlína ef hún aðgreinir umferð í gagnstæðar áttir
 2. táknar að ekki má aka yfir hana nema í neyð
 3. heitir deililína ef hún aðgreinir umferð í sömu átt á akbraut

Þessi yfirborðsmerking

Mynd

 1. nefnist deililína
 2. nefnist stýrilína
 3. leiðbeinir um val akreina

Á þessari mynd sést

Mynd

 1. biðskyldumerking
 2. stöðvunarlína
 3. óbrotin miðlína

Þessi merking

Mynd

 1. afmarkar bannsvæði
 2. heimilar að ökutæki sé stöðvað
 3. er yfirborðsmerking á vegi

Gul óbrotin lína meðfram brún akbrautar táknar

Mynd

 1. bifreiðastæði fyrir fatlaða
 2. að þar megi leggja ökutæki
 3. að þar megi ekki stöðva ökutæki

Gul brotin lína á kantsteini táknar

Mynd

 1. að þar megi ekki leggja ökutæki
 2. að þar megi stöðva ökutæki
 3. biðstöð fyrir almenningsvagna

Hvenær þarf að merkja farm á ökutæki?

 1. Alltaf þarf að merkja farm á ökutæki
 2. Þegar hann stendur úr af ökutækinu
 3. Þegar hætta er á að hann falli út af ökutækinu

Tryggingafélag á endurkröfurétt á ökumann hafi hann

 1. sýnt vítaverðan akstur
 2. verið lítið ölvaður við akstur
 3. ekið bremsulausum bíl og valdið árekstri

Hámarksbreidd ökutækja er

 1. 1.55 metrar
 2. 2.15 metrar
 3. 2.55 metrar

Um hjólbarða á bifreiðum sem eru minna en 3.500 kíló að heildarþyngd

 1. Veggrip hjólbarða er háð yfirborði vegar
 2. Nóg er að hjólbarðar á sama ási séu sömu gerðar
 3. Lágmarksdýpt mynsturs á hjólbörðum er 1,6 millimetrar

Neglda hjólbarða má hafa undir ökutæki á tímabilinu

 1. 15. október til 1. apríl
 2. 1. nóvember til 15. apríl
 3. 15. október til 15. apríl

Um neglda hjólbarða á bifreiðum minna en 3.500 kíló að heildarþyngd gildir að

 1. nóg er að hafa neglda hjólbarða á framhjólum
 2. allir hjólbarðarnir eiga að vera negldir
 3. hemlunarvegalengd styttist alltaf við notkun þeirra

Hámarkshraði ökutækis sem dregur eftirvagn sem er yfir 750 kíló að heildarþyngd og án hemla er

 1. 60 kílómetrar á klukkustund
 2. 70 kílómetrar á klukkustund
 3. 80 kílómetrar á klukkustund

Hámarkshraði bíls sem dregur hjólhýsi er

 1. 70 kílómetrar á klukkustund
 2. 80 kílómetrar á klukkustund
 3. 90 kílómetrar á klukkustund

Við hvaða aðstæður er leyfilegt að aka hægra megin framúr öðru ökutæki?

 1. Þegar erfitt er að komast framúr því vinstra megin
 2. Þar sem tvær akreinar liggja í sömu átt á vegi
 3. Þegar ökutækið á undan hefur gefið merki um að ökumaður þess ætli að beygja til vinstri á gatnamótum og aðstæður leyfa

Þegar nauðhemlað er í hálku á ökumaður ökutækis með hefðbundinn hemlabúnað (ekki ABS) að

 1. stíga fast á hemlafetilinn
 2. stíga mjúklega á hemlafetilinn og forðast að læsa hjólum
 3. stíga á kúplinguna um leið og hemlað er

Þegar nauðhemla þarf í hálku á ökumaður ökutækis með ABS hemlabúnað að

 1. stíga fast á hemlafetilinn
 2. stíga á kúplinguna um leið og hemlað er
 3. stíga mjúklega á hemlafetilinn

Við akstur með eftirvagn

 1. má aka á allt að 90 kílómetra hraða á klukkustund á bundnu slitlagi utan þéttbýlis miðað við bestu mögulegu aðstæður
 2. þarf oft að nota sérstaka hliðarspegla
 3. þarf að hafa í huga að hann getur tekið á sig hliðarvind

Hvað á að gera ef afturendi bifreiðar skrensar í hálku

 1. stíga á kúplingu
 2. snúa stýrinu í sömu átt og afturendinn leitar
 3. hemla snögglega

Þegar ekið er á eftir ökutæki með þríhyrndu endurskinsmerki

 1. getur framúrakstur verið erfiðleikum háður
 2. er um að ræða ökutæki með tengivagn
 3. er um að ræða ökutæki sem flytur hættulegan farm

Hröðum akstri fylgir

 1. umtalsverður tímasparnaður
 2. betra jafnvægi og líðan ökumanns
 3. aukin slysahætta

Ef þú mætir bíl, sem er á röngum vegarhelmingi, þá meðal annars

 1. blikkar þú ljósum
 2. ekur þú yfir á vinstri vegarhelming
 3. dregur þú úr ferð og ekur út í hægri vegarbrún sé það vænlegur kostur

Þegar ekið er inn á aðrein á ökumaður að

 1. auka hraðann og sveigja inn á akbraut við enda aðreinar
 2. draga úr hraða og sveigja inn á akbraut eins fljótt og hægt er
 3. auka hraðann og sveigja inn á akbraut eins fljótt og hægt er

Hvert eða hver eftirtalinna atriða þarf að athuga áður en haldið er af stað?

 1. Útvarp
 2. Bremsur
 3. Hjólbarða

Þegar eknar eru langar vegalengdir á ökumaður að

 1. gera 10-15 mínútna hlé á akstri á 2ja-3ja klukkutíma fresti
 2. halda jöfnum hraða og forðast óþarfa framúrakstur
 3. forðast að tefja aðra umferð að óþörfu

Hvenær má aka hægra megin framúr ökutæki?

 1. Þegar það hentar betur
 2. Þegar tvær akreinar liggja í sömu átt
 3. Þegar mikil umferð er úr gagnstæðri átt

Varnarakstur felst meðal annars í að

 1. aka alltaf hægt
 2. aka ekki umfram eigin getu
 3. vera viðbúinn mistökum annarra

Óheimilt er að aka vélknúnum ökutækjum

 1. utan merktra vega og vegslóða á hálendinu
 2. í vistgötum
 3. á merktum reiðvegum

Þegar ekið er afturábak þarf að

 1. gæta vel að gangandi vegfarendum
 2. hafa í huga að börn gætu leynst aftan við bifreiðina
 3. veita allri annarri umferð forgang

Sá sem ekur afturábak

 1. á forgang gagnvart annarri umferð
 2. þarf ekki að horfa aftur fyrir bifreiðina, nóg er að nota spegla
 3. þarf að gæta vel að öðrum ökutækjum sem í námunda eru

Heimilt er að aka

 1. yfir gangstétt, enda sé gangandi vegfarendum veittur forgangur
 2. vélsleða í þéttbýli, með sérstöku leyfi lögreglustjóra
 3. vélsleða í þéttbýli ef ætlunin er að fara á bensínstöð

Þegar bakkað er við erfiðar aðstæður

 1. þarf að sýna sérstaka aðgát
 2. getur verið þörf á aðstoð
 3. getur ökumaður þurft að fara út og líta aftur fyrir bifreiðina

Þegar ekið er út af aðrein inn á veg, á ökumaður að

 1. draga úr hraða áður en ekið er inn á veg
 2. aka aðreinina á enda og stoppa áður en ekið er inn á veg
 3. auka hraðann og aka eins fljótt inn á veg og unnt er

Við akstur á malarvegum þarf að hafa í huga að

 1. þeir eru oft breiðari en aðrir vegir
 2. lausamöl á vegi minnkar veggrip verulega
 3. á þeim eru oft blindhæðir

Þegar ekið er inn á frárein á ökumaður að

 1. auka hraðann eftir að komið er inn á fráreinina
 2. halda óbreyttum hraða þar til ekið er inn á fráreinina
 3. draga úr hraða eftir að komið er inn á fráreinina

Um akstur á malarvegum

 1. Hemlunarvegalengd á malarvegum getur verið 2-3 sinnum lengri en á þurru malbiki
 2. Hámarkshraði á malarvegum er alltaf 70 kílómetra á klukkustund
 3. Aka þarf af mýkt á malarvegum og forðast snögga hemlun

Þú ekur á löglegum hrámarkshraða og á eftir þér er ökumaður bifreiðar sem vill komast framúr. Hvað gerir þú?

 1. Þú heldur honum aftan við þig og hleypir honum ekki framúr
 2. Þú hleypir honum framúr við fyrsta tækifæri
 3. Þú eykur hraðann til að tefja hann ekki

Þú ekur á vegi með tvær akreinar í sömu átt. Hvernig á að haga akstri gagnvart umferð sem ekið er inn á veg af aðrein?

 1. Færa bifreiðina yfir á vinstri akrein ef aðstæður leyfa
 2. Draga úr hraða og hleypa umferð inn á veg
 3. Halda óbreyttum hraða og halda sig á hægri akrein

Um akstur í hringtorgi:

 1. Stefnuljós er gefið til hægri áður en ekið er út úr hringtorgi
 2. Stefnuljós er alltaf gefið til hægri þegar ekið er inn í hringtorg
 3. Stefnuljós er gefið til vinstri ætli ökumaður framhjá gatnamótum í ytri hring á tvöföldu torgi

Þegar bifreið missir veggrip vegna bleytu á vegi á ökumaðurinn

 1. að hemla snögglega og draga þannig úr hraða
 2. að stíga á kúplingu og sleppa eldsneytisgjöf
 3. ekki að stíga á fóthemilinn

Um dekk:

 1. Yfir vetrartímann þarf bifreiðin að vera á snjódekkjum
 2. Yfir vetrartímann er skylt að aka á negldum snjódekkjum
 3. Ekki skiptir máli hvað mikill loftþrýsingur er í dekkjum

Ef bifreið er ekið á of miklum hraða í beygju

 1. gerist ekkert hættulegt því bifreiðin hefur alltaf nóg veggrip
 2. leitar bifreiðin út úr beygjunni og getur hafnað utan vegar
 3. er gott að nauðhemla og draga þannig úr hraða

Þegar vinstri beygja er tekin á gatnamótum

 1. skal hún tekin af vinstri vegarhelmingi í einstefnugötu
 2. á að færa bifreiðina að miðlínu vegar
 3. á alltaf að nota vinstri akrein þar sem tvær beygjureinar eru til vinstri

Við akstur er nauðsynlegt að skima eftir

 1. hliðarvegum
 2. umferðarmerkjum
 3. auglýsingaskiltum frá verslunum

Hvers vegna er nauðsynlegt að staðsetja bifreiðina rétt áður en beygt er?

 1. Það minnkar hættu á árekstrum vegna misskilnings
 2. Það undirstrikar hvað við höfum í hyggju að gera
 3. Þá er hægt að taka beygjuna á meiri hraða

Hvar má ekki stöðva bifreið?

 1. Á brú
 2. Á blindhæð
 3. Við óbrotna mið- eða deililínu

Hvar má ekki leggja bifreið?

 1. Við vatnshana slökkviliðs
 2. Fyrir framan heimreið að húsi
 3. Í merkt bílastæði

Hvar má ekki stöðva bifreið?

 1. Við vatnshana slökkviliðs
 2. Undir brú
 3. Við heimreið að húsi

Samkvæmt skilningi umferðarlaganna telst bifreið hafa verið stöðvuð þegar

 1. ökumaður bíður á rauðu ljósi
 2. ökumaður stöðvar vegna eigin þarfa
 3. ökumaður stöðvar við gangbraut vegna gangandi vegfaranda

Samkvæmt skilningi umferðarlaganna telst bifreið ekki hafa verið stöðvuð þegar

 1. ökumaður stoppar vegna kattar sem hleypur yfir veginn
 2. ökumaður hleypir gangandi vegfaranda yfir götu
 3. ökumaður hleypir farþega úr bifreið við gangstéttarbrún

Ökutæki telst hafa verið lagt þegar

 1. ökumaður bíður eftir farþega í bifreið sinni
 2. ökumaður hleypir út farþega og ekur síðan af stað
 3. ökumaður affermir bifreið og ekur síðan af stað

Ökutæki telst ekki hafa verið lagt á meðan

 1. farþegi er tekinn upp í bifreið
 2. ökumaður bíður eftir farþega við verslun
 3. ökumaður fermir bifreið sína

Ekki má stöðva bifreið

 1. nær vegamótum en 5 metra
 2. við vatnshana slökkviliðs
 3. í biðstöð strætisvagna

Ekki má leggja bifreið

 1. nær biðstöð hópbifreiða en 15 metra
 2. þannig að hindri aðgang að öðru ökutæki
 3. við vinstri brún akbrautar á tvístefnuvegi

Þegar ekið er framhjá börnum að leik ætti að forðast að

 1. nota flautu
 2. aka varlega
 3. hafa hugann við annað en aksturinn

Auðkenni fatlaðra í umferðinni eru meðal annars:

 1. Hvítur stafur
 2. Hvít veifa
 3. Gulur borði á upphandlegg án auðkenna

Samkvæmt 4. grein umferðarlaganna, varúðarreglunni, átt þú að

 1. forðast að trufla eða tefja umferð
 2. sýna íbúum við veg tillitsemi og varúð
 3. sýna börnum og öldruðum sérstaka varúð

Hvenær er ökumaður undanþeginn varúðarreglunni (4. gr. umferðarlaganna)?

 1. Þegar ekið er framúr annarri bifreið
 2. Ef bifreiðin er auðkennd með hvítri veifu og verið er að flytja slasaðan til læknis
 3. Aldrei

Hverjum eftirtalinna þarf að sýna varúð samkvæmt 4. grein umferðarlaganna?

 1. Öldruðum
 2. Íbúum við veg
 3. Börnum

Hverjum eftirtalinna ber ökumanni að sýna varúð?

 1. Íbúum við veg
 2. Öldruðum
 3. Börnum

Ökumanni ber að draga úr hraða og sýna fyllstu varúð þegar

 1. hann nálgast búfé á eða við veg
 2. hópbifreið ekur út frá biðstöð
 3. ekið er framhjá kyrrstæðri bifreið

Í merkilegri reglu sem oft er nefnd varúðarskyldan stendur meðal annars

 1. að sýna eigi sérstaka varúð við leikskóla og leikvelli
 2. að ekki skuli tefja umferð að óþörfu
 3. að sýna eigi vegfarendum með hvítan staf sérstaka varúð

Hvert eða hver þessara merkja fela í sér að ökumaður skal sýna sérstaka varúð?

Mynd

 1. Merki A
 2. Merki B
 3. Merki C

Hverjum þarf bíll B að veita forgang?

Mynd

 1. Bíl A
 2. Bíl C
 3. Hvorugum

Hverjum þarf strætisvagninn (bíll C) að veita forgang?

Mynd

 1. Bíl A
 2. Bíl B
 3. Hvorugum

Hvaða ökutæki eða ökutækjum ber að stöðva samkvæmt fyrirmælum lögreglumannsins?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hver eða hverjir mega aka áfram?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hver skal aka fyrstur áfram?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Í hvaða röð skulu ökutækin aka?

Mynd

 1. Bíll A - Bíll B - Bíll C
 2. Bíll B - Bíll C - Bíll A
 3. Bíll B - Bíll A - Bíll C

Hver skal aka fyrstur áfram?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hverjir þurfa að veita forgang?

Mynd

 1. Bílar A og B
 2. Bílar A og C
 3. Bílar B og C

Hvaða ökutæki mega aka áfram?

Mynd

 1. Aðeins bíll A
 2. Bílar A og C
 3. Bíll B

Hver skal aka síðastur áfram?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hvaða fyrirmæli gefur lögreglumaðurinn ökumanni bíls B?

Mynd

 1. Hann skal nema staðar
 2. Hann skal aka til hægri
 3. Hann skal aka til vinstri

Lögreglumaðurinn er við umferðarstjórn. Hvað skal ökumaður bíls C gera?

Mynd

 1. Hann verður að stoppa við merkið
 2. Hann ekur óhindrað áfram
 3. Hann bíður eftir því að rauði bíllinn (bíll A) aki áfram

Hver eða hverjir mega aka áfram?

Mynd

 1. Bílll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hver eða hverjar eftirtalinna fullyrðinga eru réttar?

Mynd

 1. Bíll A bíður á rauðu ljósi
 2. Bíll B er á grænu ljósi og þarf að veita bíl C forgang
 3. Bíll C ekur óhikað áfram

Umferðarljósin eru óvirk og blikka gulum ljósum. Í hvaða röð skulu ökutækin aka áfram?

Mynd

 1. Fyrst bíll C, svo bíll A og loks bíll B
 2. Fyrst bíll A, þá bíll B og loks bíll C
 3. Fyrst bíll A, svo bíll C og loks bíll B

Í hvaða röð skulu ökumennirnir aka áfram?

Mynd

 1. Fyrst A, svo C og loks B
 2. Fyrst A, svo B og loks C
 3. Fyrst C, svo A og loks B

Hverjir þurfa að veita forgang?

Mynd

 1. Bílar A og B
 2. Bílar A og C
 3. Bílar B og C

Í hvaða röð skulu ökumennirnir aka áfram?

Mynd

 1. Fyrst C, þá D, svo A og loks B
 2. Fyrst D, næst C, þá A og loks B
 3. Fyrst C, þá B, síðan A og síðast D

Hvaða ökumaður skal aka fyrstur áfram?

Mynd

 1. Ökumaður á bíl B
 2. Ökumaður á bíl C
 3. Ökumaður á bíl D

Hverjir þurfa að veita forgang?

Mynd

 1. Aðeins bílar A og B
 2. Bílar A, B og C
 3. Bílar A, B og D

Hver víkur fyrir hverjum?

Mynd

 1. Bíll A víkur fyrir bíl C
 2. Bíll C víkur fyrir bíl A
 3. Bíll D víkur fyrir bíl B

Í hvaða röð skulu ökumennirnir aka áfram?

Mynd

 1. B fyrst, svo D, síðan A og loks C
 2. Fyrst D, næst B, þá A og loks C
 3. Fyrst B, þá D, síðan C og síðast A

Hver víkur fyrir hverjum?

Mynd

 1. Bíll A víkur fyrir bíl B
 2. Bíll C víkur fyrir bíl A
 3. Bíll D víkur fyrir bílum A og B

Hver skal aka fyrstur áfram?

Mynd

 1. Bíll A
 2. Bíll B
 3. Bíll C

Hver skal aka síðastur áfram?

Mynd

 1. Bíll B
 2. Bíll C
 3. Bíll D

Hvor veitir forgang og hvers vegna?

Mynd

 1. Græni bíllinn, því hann er minni en rútan
 2. Græni bíllinn, því hann beygir í veg fyrir rútuna
 3. Rútan, því hún hefur græna bílinn á hægri hönd

Í hvaða röð eiga bílarnir að aka?

Mynd

 1. A, B, C
 2. C, B, A
 3. B, A, C

Í hvaða röð skulu ökumennirnir aka áfram?

Mynd

 1. Fyrst A, svo C, síðan B og loks D
 2. Fyrst A, næst C, svo D og loks B
 3. Fyrst C, þá A, síðan B og loks D

Hverjum þarf bíll B að veita forgang?

Mynd

 1. Bíl C
 2. Bíl A
 3. Hvorugum

Gerðu dílinn - og fáðu bílinn. Samningur ungs ökumanns og foreldra.

Allt um ökunámið Ferlið frá A–Ö.