Standard & Poor's staðfestir mat á fjárhagslegum styrkleika TM

8. júl. 2013

Standard & Poor's (S&P's) hefur staðfest matið BBB- fyrir TM. Endurskoðun á matinu fór fram í kjölfar þess að S&P's gerði breytingar á matsreglum sínum fyrir tryggingafélög.

Breytingarnar á matsreglum S&P's fela það í megin atriðum í sér, að gera matsþættina gagnsærri og skýrari. Einkunnagjöfin er nú brotin niður í undirþætti líkt og sjá má í meðfylgjandi fréttatilkynningu frá S&P's um matið á TM.

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM:

„Nýjar matsreglur S&P's taka líkt og áður tillit til sem flestra þátta í efnahag, rekstri og rekstrarumhverfi vátryggingafélaga. Liður í því er að meta markaðinn og efnahagslíf þess lands sem viðkomandi félög starfa í.  Þannig er Ísland þrepi fyrir neðan miðlungsáhættu (e. intermediate risk) og fær einkunnina "moderate risk".  Þessi þáttur vegur í nýjum matsreglum S&P's meira en áður. Kjarnaeinkunn (e. anchor) TM er BBB sem er einu skori hærra en heildareinkunnin, en matseinkunn TM er dregin niður í BBB- vegna lánshæfismats íslenska ríkisins. Horfur TM eru sem fyrr metnar stöðugar en ekki eru líkur til þess að einkunn TM hækki nema að undangenginni hækkun á einkunn Íslands. Að sama skapi mun einkunn TM að öllum líkindum lækka, verði lækkun á lánshæfismati íslenska ríkisins. Þessi staðreynd sýnir enn og aftur hversu brýnt verkefni það er að styrkja stoðir íslensks efnahagslífs og tryggja heilbrigðar markaðsaðstæður hið fyrsta“.