TM undirritar samning um kaup á Lykli fjármögnun

10. okt. 2019

Eins og tilkynnt var þann 21. júlí sl. hefur Tryggingamiðstöðin hf. (TM) átt í einkaviðræðum við Klakka ehf. um kaup á Lykli fjármögnun hf. (Lykill). Þeim viðræðum lauk í dag með undirritun samnings um kaup á 100% hlutafjár í Lykli. Kaupverðið er 9.250 m.kr. og þar að auki greiðir TM hagnað Lykils á árinu 2019 til seljanda. Eigið fé Lykils var 11.688 m.kr. um mitt ár 2019. Hlutfall kaupverðs á móti áætluðu eigin fé í árslok 2019 er 0,82 miðað við áætlanir um afkomu Lykils á árinu 2019.

Kaupverðið verður greitt með handbæru fé og verður fjármagnað með útgáfu á nýju hlutafé að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. og sölu á eignum. TM hefur tryggt sér lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. vegna viðskiptanna til að viðhalda sveigjanleika í stýringu eignasafnsins.

Kaupin á Lykli eru í samræmi við stefnu TM og eftirleiðis mun starfsemi félagsins skiptast í þrjár jafn mikilvægar stoðir, vátryggingar, fjármögnun og fjárfestingar. Tækifæri eru til að bæta arðsemi af grunnrekstri Lykils. TM áætlar að hægt verði að ná fram töluverðum samlegðaráhrifum, bæði í tekjum og kostnaði, fjölga fjármögnunarkostum og ná niður fjármagnskostnaði. Þá er stefnt að því að gera fjármagnsskipan hagkvæmari.

TM telur kaupin vera hagfelld fyrir hluthafa, enda gera áætlanir ráð fyrir að hagnaður á hvern hlut muni aukast um 20-30% á komandi árum.

Þann 30. júní námu heildareignir Lykils 40.186 m.kr. og þar af voru leigusamningar og útlán 32.330 m.kr. Þá var reiknað eiginfjárhlutfall (CAD) Lykils 29,2%. Efnahagsreikningur TM mun tæplega tvöfaldast við viðskiptin. Gjaldþolshlutfall TM var 1,74 um mitt ár 2019 en markmið félagsins er að hlutfallið sé á bilinu 1,4-1,7. Sterk eiginfjárstaða hjá TM sem og hjá Lykli gerir það að verkum að gjaldþolshlutfall TM verður áfram mjög sterkt eftir viðskiptin eða rúmlega 1,5 að teknu tilliti til hlutafjáraukningar.

Boðað verður til hluthafafundar hjá TM þar sem nánar verður gert grein fyrir viðskiptunum og óskað eftir heimild hluthafafundar til útgáfu nýs hlutafjár. Á fundinum verður lögð fram tillaga um breytingu á tilgangi félagsins. TM er í dag vátryggingafélag, en verði tillagan samþykkt verður TM móðurfélag tveggja dótturfélaga, vátryggingafélags og fjármögnunarfélags.

Viðskiptin eru háð samþykki hluthafafundar TM, Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsins. Gangi kaupin eftir er gert ráð fyrir að Lykill verði hluti af samstæðu TM frá næstu áramótum.

Ráðgjafar TM í viðskiptunum eru BBA // Fjeldco, Deloitte og KPMG.

Undirritun-TM-LykillTil vinstri á myndinni má sjá Jón Örn Guðmundsson forstjóra Klakka og Sigurð Viðarsson forstjóra TM undirrita kaupsamninginn.